Helmi ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu matalan kynnyksen toimintayhteisö. Olemme mielenterveystoipujien etujärjestö ja uskomme, että mielenterveyden parhaita asiantuntijoita ovat ne, joilla on omassa elämässään tai läheistensä kautta kokemusta erilaisiin mielenterveyden ongelmiin liittyvistä kysymyksistä. Vertaisuus ja yhteisöllisyys ovat kantava voimamme. 

Kenelle? 

Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kohderyhmämme ovat täysi-ikäiset, pitkäaikaissairaat ja työelämän ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset mielenterveystoipujat

Miksi? 

Mielenterveystoipuja tarvitsee toimintaa, joka tarjoaa syyn nousta sängystä, lähteä ulos kodista ja kohdata muita ihmisiä. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kokemus vertaisuudesta ja aito kuulluksi tuleminen lisäävät toipujan voimavaroja ja omanarvontuntoa. Toimintamme antaa päiviin rakennetta ja sisältöä, sekä tarjoaa onnistumisen kokemuksia. Mielenterveystoipuja saa arjenhallinnan valmiuksia ja itsenäinen toimijuus vahvistuu tarjoamamme ohjauksen avulla. Tuemme mielenterveystoipujaa omannäköisen hyvän elämän rakentamisessa ja ylläpitämisessä. 

Miten? 

Vastaamme tarpeeseen tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä, ilman lähetettä. Toiminnassamme ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, diagnooseja ei kysytä. Emme ole hoidollinen taho. Matalan kynnyksen toimintaamme voi tulla mukaan kuka tahansa. Kohtaamme jokaisen omana itsenään ja erilaisuus on rikkaus. Tämä on monelle vapauttava kokemus.  

Toimintaamme osallistuminen tarjoaa onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.  Helmi-talolla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi.  

Eroon stigmasta! 

Mielenterveyden haasteisiin liittyvät asiat edelleen leimaavat ja määrittelevät ihmistä. Haluamme vaikuttaa suomalaiseen asenneilmapiiriin ja vähennämme aktiivisesti ennakkoluuloja lisäämällä tietoisuutta mielenterveysasioista sekä omissa tiedotuskanavissamme että verkostoyhteistyössä yhteiskuntavaikuttamisen edistämiseksi muiden mielenterveystoimijoiden kanssa. Pidämme mielenterveystoipujien puolia yhteiskunnassa ottamalla kantaa mm. psykiatrisen hoidon ongelmiin sekä mielenterveyden haasteita kohdanneiden toimeentuloon, asumiseen ja oikeusturvaan liittyviin epäkohtiin. 

Tavoitteemme on: 

  1. Edistää ja ylläpitää toipujan psyykkistä toimintakykyä tarjoamalla aktivoivaa ja mielenterveyttä tukevaa toimintaa   
  2. Ehkäistä ja vähentää yksinäisyyttä tarjoamalla yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta lisäävää toimintaa 
  3. Vahvistaa ja ylläpitää toipujan omia voimavaroja ja itsenäistä toimijuutta tarjoamalla osallistavaa ja aktivoivaa toimintaa 
  4. Vahvistaa osatyökykyisten edellytyksiä työelämään paluuseen tarjoamalla sitä tukevaa toimintaa 

Yhdistyksen arvot 

Arvomme ovat osa yhteisön arkea. Näitä periaatteita sovellamme kaikessa toiminnassamme sekä verkosto- ja vaikuttamisyhteistyössä. Arvomme ohjaavat meitä myös työyhteisönä ja toimivat suunnannäyttäjänä hallinnollisessa kehittämistyössä.   

Arvostus ja avoimuus. Jokainen kohdataan arvostaen ja tasavertaisesti. Perusedellytyksenä avoin vuorovaikutus toisiamme kuunnellen ja erilaisuutta kunnioittaen.  

Yhteisöllisyys. Ketään ei jätetä yksin ja jokaiselle löytyy oma sijansa. Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi. Yhdessä olemme enemmän.   

Luottamus. Luotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme esteiden sijaan mahdollisuudet myös haastavissa tilanteissa.  

Kuuntele HUMAKin yhteisöpedagogi-opiskelijan esitys Mielenterveysyhdistys HELMIstä tästä 

Helmin toimintaa tukevat taloudellisesti STEA, Helsingin kaupunki sekä yksityiset lahjoittajat.

Tutustu esitteeseemme!

På svenska

In english

Säännöt 
Rekisteriseloste


Helmi ry:n Hallitus 

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallitus  

(sulkeissa toimikausi, vuosikokouksesta kaksi vuotta) 

Puheenjohtaja: Päivi Seila (2021-2022) 

Varsinaiset jäsenet: 

Tuula Samulin (2021-2022) 

Jyrki Wahlstedt (2021-2022) 

Eeva Helameri (2021-2022) 

Roosa Tiensuu (2022-2023)  

Timo Krohn (2022-2023)

Juha Porkola (2022-2023)

Varajäsenet: 

Jussi Ala-aho (2021-2022) 

Minna Mahkonen (2021-2022) 

Arja Sihvonen (2022-2023)

Veera Henriksson (2022-2023)​

Anna palautetta Helmi ry toiminnasta!

Tutustu esitteeseemme!

På svenska

In english

Yhdistyksen strategia: 

Strategia 2017-2022 


Toimintasuunnitelmat: 

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2020 

Toimintasuunnitelma 2019 

Toimintasuunnitelma 2018 

Toimintasuunnitelma 2017 Vuosikertomukset:
 

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019 

Vuosikertomus 2018 

Vuosikertomus 2017 

Vuosikertomus 2016