Helmi ry

Olemme toimintayhteisö, jossa vertaisuus ja yhteisöllisyys ovat kantava voima. Matalan kynnyksen toimintaamme voi tulla mukaan kuka tahansa. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. 

Helmi on mielenterveystoipujien matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa monipuolista toimintaa sekä mahdollisuuden viettää aikaa vertaisten kanssa. Helmin toiminta koostuu ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta sekä yksilö- ja ryhmämuotoisesta palveluohjauksesta. Lisäksi Helmissä on edullinen lounasruoka päivittäin tarjolla.   

Vaikutamme yhteiskunnallisiin asenteisiin ja mielenterveyden ongelmiin liittyvän stigman poistamiseen yhteistyössä muiden mielenterveystoimijoiden kanssa. 

Kenelle? 

Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Kohderyhmämme ovat täysi-ikäiset, pitkäaikaissairaat ja työelämän ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset mielenterveystoipujat

Miksi? 

Mielenterveystoipuja tarvitsee päiviin rakennetta ja sisältöä, jotta arjenhallinnan valmiudet ja toimintakyky pysyvät yllä ja vahvistuvat. Yksinäisyyden kokemuksen väheneminen ja sosiaalisten kontaktien lisääntyminen aktivoivat toipujaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. Itsenäisen toimijuuden tukeminen ja onnistumisen kokemuksien tarjoaminen lisäävät toipujan voimavaroja.  

Matalan kynnyksen toiminnan myötä mielenterveystoipuja saa kokemuksen yhteisöllisyydestä, kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta ja vertaisuudesta. Tarjoamme paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaan. Helmi tukee mielenterveystoipujia oman näköisen hyvän elämän luomisessa. 

Miten? 

Vastaamme tarpeeseen tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä, ilman lähetettä. Toiminnassamme ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, diagnooseja ei kysytä. Emme ole hoidollinen taho. Matalan kynnyksen toimintaamme voi tulla mukaan kuka tahansa. Kohtaamme jokaisen omana itsenään ja erilaisuus on rikkaus. Tämä on monelle vapauttava kokemus.  

Toimintaamme osallistuminen tarjoaa onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.  Helmi-talolla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi.  

Eroon stigmasta! 

Mielenterveyden haasteisiin liittyvät asiat edelleen leimaavat ja määrittelevät ihmistä. Haluamme vaikuttaa suomalaiseen  asenneilmapiiriin ja vähennämme aktiivisesti ennakkoluuloja lisäämällä tietoisuutta mielenterveysasioista sekä omissa tiedotuskanavissamme että verkostoyhteistyössä yhteiskuntavaikuttamisen edistämiseksi muiden mielenterveystoimijoiden kanssa. Pidämme mielenterveystoipujien puolia yhteiskunnassa ottamalla kantaa mm. psykiatrisen hoidon ongelmiin sekä mielenterveyden haasteita kohdanneiden toimeentuloon, asumiseen ja oikeusturvaan liittyviin epäkohtiin. 

Tavoitteemme 

Tarjoamme mielenterveyttä tukevaa ja aktivoivaa toimintaa, jonka myötä osallisuuden kokemus kasvaa, yksinäisyys vähenee ja arjenhallinnan sekä itsenäisen toimijuuden edellytykset kasvavat. 

 Tavoitteenamme on, että mielenterveystoipujan:  

  1. Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky pysyy yllä tai vahvistuu 
  2. Osallisuuden kokemus ja oma toimijuus vahvistuu 
  3. Yksinäisyyden kokemus ja syrjäytymisen uhka vähenee 

Arvomme

Arvomme ovat osa yhteisön arkea. Näitä periaatteita sovellamme kaikessa toiminnassamme sekä verkosto- ja vaikuttamisyhteistyössä. Arvomme ohjaavat meitä myös työyhteisönä ja toimivat suunnannäyttäjänä hallinnollisessa kehittämistyössä.  

  1. Yhdenvertaisuus. Kohtaamme toisemme arvostaen ja tasavertaisesti, kuunnellen ja erilaisuutta kunnioittaen. 
  2. Yhteisöllisyys. Ketään ei jätetä yksin ja jokaiselle löytyy oma sijansa. Toimimme yhdessä avoimesti, yksilöä kunnioittaen ja yhteisömme parhaaksi. 
  3. Luottamus. Luotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme mahdollisuudet myös haastavissa tilanteissa. 

Turvallisemman tilan periaatteet Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n toiminnassa

Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa.

Jokaisella on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. Emme voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kysy siis ennen kuin esimerkiksi kosket toiseen. Älä kuvaa tapahtumaan osallistuvia henkilöitä ilman heidän lupaansa. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.

Moninaisuus ja itsemäärittely

Jokainen saa määritellä itsensä. Emme tee oletuksia toistemme identiteetistä tai taustasta, kuten toisen henkilön seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä henkilön ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Rasismi, seksismi, vihapuhe ja loukkaavat ilmaisut esimerkiksi toisen kehosta tai syömisen kommentointi ovat kiellettyjä.

Ota tilaa, anna tilaa

Kaikki saavat tilaa sanoittaa omat ajatuksensa ja näkökulmansa. Keskitymme kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Rohkaisemme, kannustamme ja annamme puheenvuoron jokaiselle. Kaikilla on myös oikeus seurata hiljaa ja vetäytyä keskustelusta. Erimielisyys on sallittua, keskustelemme rakentavasti ja asiaan, ei henkilöön keskittyen.

Vastuu omasta ja muiden käytöksestä

Jokaisella meistä on velvollisuus puuttua epäasiallisuuksiin, fyysiseen ja verbaaliseen häirintään ja syrjintään. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muuten rikkovan Turvallisemman tilan periaatteita, puutu tilanteeseen ja pyydä ystävällisesti lopettamaan. Tarvittaessa ilmoita häirinnästä ryhmän vastuuhenkilölle tai henkilökunnalle. “Kohtele muita, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan”

Helmin toimintaa tukevat taloudellisesti STEA, Helsingin kaupunki sekä yksityiset lahjoittajat.


Tutustu esitteeseemme!

På svenska

In English


Helmi ry:n säännöt

Säännöt 
Rekisteriseloste


Helmi ry:n hallitus 

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallitus  

(sulkeissa toimikausi, vuosikokouksesta kaksi vuotta) 

Puheenjohtaja: Päivi Seila (2023-2024)

Varsinaiset jäsenet: 

Timo Krohn (2024-2025)

Roosa Tiensuu (2024-2025)

Tuula Samulin (2023-2024)

Tiina Viitanen (2023-2024)

Jyrki Wahlstedt (2023-2024)

Sami Laihanen (2024-2025)​

Varajäsenet: 

Veera Henriksson (2024-2025)

Arja Sihvonen (2024-2025)

Harri Fagerlund (2023-2024)

Taru Reinikainen (2023-2024)


Helmi ry:n strategia

Strategia 2023-2027


Helmi ry:n toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2024

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2020 

Toimintasuunnitelma 2019 

Toimintasuunnitelma 2018 

Toimintasuunnitelma 2017 


Helmi ry:n vuosikertomus

Vuosikertomus 2023

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019 

Vuosikertomus 2018 

Vuosikertomus 2017 

Vuosikertomus 2016