Rekisteriseloste

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

PL 32   00241 Helsinki

www.mielenterveyshelmi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Heidi Saukkonen

044 557 8036

heidi.saukkonen(at)mielenterveyshelmi.fi

3. Rekisterin nimi

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käytön perusteena on Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenyys. Tietojen avulla toteutetaan ja kehitetään yhdistyksen jäsensuhteita sekä jäsenviestintää (jäsenlehdet ja –kirjeet, tapahtumailmoittautumiset).

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten perustiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Pakollisia tietoja ovat

  • Etunimi ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite ja postinumero
  • Syntymävuosi
  • Sukupuoli

ŸVapaaehtoisia tietoja ovat

  • Sähköpostiosoite
  • Oleminen työelämässä tai työelämän ulkopuolella
  • Lisäosoite
  • Jäsenen toive hänelle osoitetun jäsenviestinnän muodosta (paperiviestintä, sähköposti, molemmat tai ei halua jäsenviestien vastaanottamiseen)

Lisäksi rekisteriin kirjataan kunkin jäsenen osalta tieto tieto jäsenmaksun maksamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä ensisijaisesti sähköisen liittymislomakkeen kautta. Jäseneksi tulevalla on halutessaan mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse, kirjepostilla tai kasvokkain.

7. Jäsentietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

Jäsentietoja ei luovuteta yhdistyksen henkilökunnan ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa. Kirjautuminen on suojattu SSL-salauksella. Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen helmi(at)mielenterveyshelmi.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

PL 32   00241 Helsinki

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen helmi(at)mielenterveyshelmi.fi.

Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin yhdistyksen jäsensuhteiden sekä jäsenviestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen.