2020-3

Muutos ja vastarinta terapiassa

2020-3

Minulla on tällä hetkellä toimiva terapiasuhde. Terapiaprosessini on vielä kuitenkin kesken. Ajattelen tosin, että ihmisen mieli ei ole koskaan valmis…

Mistä rohkeus muutoksiin?

2020-3

Muutoksen tarkoituksena on yleensä tuoda parannusta tai korjausta olemassa oleviin olosuhteisiin. Näin ainakin muutoksen käynnistäjien näkökulmasta. Muutoksen kohderyhmän taholta nousee…