Kohtaamisella voi tukea tai tuhota

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA puhutaan paljon hoidon laadusta ja määrästä sekä resurssien riittävyydestä. Monesti toipuminen alkaa pienestä kipinästä ja ymmärryksestä. Ymmärryksestä, jossa apu ja avun tarvitsija kohtaavat. Ihmisen hoidossa ja kuntoutuksessa ehkä kaikkein tärkeintä on ihmisen kohtaaminen. Kuinka tulee kohdatuksi kun hakeutuu hoitoon ja kuinka kohdellaan hoidon aikana. Kohtaamisten merkitys korostuu varsinkin silloin kun ihminen joutuu hoidon aikana tapaamaan monia eri ammattilaisia. Pahimmassa tapauksessa ammattilaiset voivat saada aikaan tuhoa, jos eivät osaa kohdata. Parhaassa tapauksessa ihminen muistaa lopun ikäänsä kiitollisena sen tietyn kohtaamisen. Väitänkin lääkärin, hoitajan, sosiaalityöntekijän jne. yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi juuri kohtaamistaitoa.

Itse olen tullut huonosti kohdatuksi ja kohdelluksi sosiaali- ja terveydenhuollossa enkä usko olevani ainoa. Ihminen on heikoimmillaan hakiessaan apua, hän on peloissaan, hädissään ja sekaisin. Hän haluaa tulla hoidetuksi, autetuksi ja ymmärretyksi. Pystyäkseen tulemaan autetuksi hänen on luotettava ammattilaiseen. Ammattilaisen on voitettava tämä luottamus. Vaikea ammattitaitoa vaativa tehtävä, jokaisen ihmisen luottamusta ei voiteta samoin keinon. Kunnioittava kohtaaminen antaa hyvän alun luottamuksen löytymiseen. Ammattilainen, joka vähättelee ihmisen hätää voi vahvistaa ihmisen kokemusta siitä, ettei kelpaa. Ei ole tarpeeksitärkeä tullakseen hoidetuksi, on mitätön ja kelvoton. Ikinä ei saisi kyseenalaistaa ihmisen avuntarvetta.

Ammattilainen, joka muka viattomasti naurahtaa ihmisen omille johtopäätöksille, voi satuttaa julmasti. Niin ne kiusaajatkin aina nauroivat minulle, on parempi olla sanomatta mitään, vetäytyä takaisin kuoreen. Ammattilaisen laiskalta ja kyllästyneeltä vaikuttava vastaanotto voi saada ihmisen kokemaan syyllisyyttä. Syyllisyyttä siitä, että kuormittaa omilla jutuillaan. Samalla saattaa vahvistua ihmisen kiltti ja huomaamaton puoli. Toteamukset, joilla ammattilainen vertaa ihmistä kaikkiin muihin, voivat vahvistaa erilaisuuden kokemusta. ”Kyllä tämä hoito toimiin kaikkien muiden kohdalla”. Ammattilainen vahvistaa omituisuuden ja joukkoon kuulumattomuudentunnetta. Muistuttelut siitä, kuinka ihmisen pitäisi tehdä sitä ja tätä, voivat saada ihmisen tuntemaan, että on pakko jaksaa suorittaa.

Ihmisen, joka kohdataan lempeästi ja kiinnostuneesti, on paljon helpompi luottaa ammattilaiseen. Ei tarvitse pelätä ja jännittää jonkun satuttavan taas, uskaltaa tulla autetuksi. Ammattilainen joka kohtaa aidosti, voi saada jo sillä lyhyelläkin vastaanottoajalla ihmisen uskomaan itseensä, omaan tärkeyteen ja mahdollisuuteen paremmasta huomisesta.

Meistä jokainen ansaitsee tulla kunnioittavasti ja ymmärretysti kohdatuksi.

Sailan kuva

Saila Turkka