Kuinka käsitellä vaikeita tunteita

Ihmisillä on varsin paljon ongelmia tunteiden säätelyn ja varsinkin vaikeiden tunteiden käsittelyn kanssa. Suurin syy tähän mielestäni on yksinkertaisesti se, että olemme ihmisiä, monimutkaisia olentoja, jolloin monisyiset tunteet kuuluvat asiaan, eikä niitä voi eikä edes kuulu täysin välttää. Kuitenkin tunteita voi oppia ohjailemaan paremmin. 

 

Suomalainen tapa käsitellä tunteita 

Suomalaisessa kulttuurissa usein tunteita väheksytään ja järkeä korostetaan. Tämä on mielestäni ongelmallista, ja johtaa lukuisiin huonoihin seurauksiin eri tilanteissa ja ympäristöissä. Koen, että keskimääräinen suomalainen tapa käsitellä tunteita ei aina ole paras mahdollinen. Se on liian usein sitä, että tunteet yritetään tukahduttaa, kunnes ne alkavat purkautua hallitsemattomasti jotain kautta. Siksi olisikin parempi keksiä muita tapoja toimia tunteiden kanssa. 

Myös ahdistus on tunne, joka on melko tavallinen, ja erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Myös ahdistukseen liittyy joillakin ihmisillä ainakin tunne-elämän suhteen sellainen ongelma, että ahdistusta ja negatiivisia tunteita yritetään vältellä kaikin voimin. Joillain tämä kuitenkin vain lisää ahdistusta, sillä tunteet eivät enää pääse virtaamaan vapaasti. Tämän yhden artikkelini pohjalta kukaan tuskin muuttuu niin paljon, että ahdistus alkaisi hälvetä paljon. Mutta miettimisen arvoista on se, että vaikeiden tunteiden hyväksyminen jollain tasolla voi olla yksi askel siihen, että paradoksaalisesti ne alkaisivatkin hälvetä. Asiaa voi aina tutkia lisää, jos kokee näkökulman mahdollisesti oleellisena omalla kohdallaan. 

 

Tunteet arvokkaana tietona itsestä ja muista 

Tunteet ovat lopulta erittäin arvokas kompassi, eikä mikään heikkouden tai vajavaisuuden osoitus. Tunteet ovat välttämättömyys, sillä ne ohjaavat ihmistä osaltaan ja antavat tärkeää näkökulmaa.  

Ihan viime aikoina eri kanavissa on alettu puhua enemmän varsinkin naisen suuttumuksesta ja vihasta. On hyvä ymmärtää, että vaikka vihan takana on usein joku muu tunne, kuten hämmennys tai häpeä, niin ei kuitenkaan aina ole. Joskus suuttumus itsessään tunteena, oikeassa tilanteessa ja oikeassa määrin, on paikallaan suojelemaan itseä tai läheisiä ja asettamaan omia rajoja. Suuttumus ja viha ovat vaikeita tunteita kohdata itsessä ja muissa, mutta juuri siksi niitä voisi pyrkiä miettimään ja tutkiskelemaan rauhallisempana hetkenä. Ja jos tarpeen ja oikein on, niin anteeksi pyytämisen oppiminen ja muuttuminen tulevat myös kyseeseen tässä yhteydessä. 

 

Tunteet kuin pilviä taivaalla 

Itse tykkään tunteiden ohjailun suhteen kahdesta vertauksesta, ja ne ovat jääneet mieleeni pitkäksi aikaa. Ne molemmat korostavat tunteiden ohimenevää luonnetta. Ensimmäisen vertauksen mukaan tunteiden käsittely on kuin surffaisi aalloilla. Aaltojen eli tunteiden olemassaoloon ei voi vaikuttaa, mutta jokainen voi kuitenkin oppia surffaamaan paremmin. Toinen vertaus on se, että ymmärtää tunteet ikään kuin niin, että itse olisi syvässä ytimessään vakaa kuin itse taivas, ja tunteet ovat pelkkiä erilaisia pilviä taivaalla. Ja pilvet, kuten tunteet, menevät kyllä aina ohi, niiden kuuluu antaakin mennä, ja niin ne eivät ikinä jää paikoilleen. Eri ihmisillä erilaiset mielikuvat ja tekniikat toimivat, joten kannattaa lukea aiheesta lisää, jos se kiinnostaa ja kokee, että siitä olisi itselle apua. 

Jos on lapsena ja nuorena oppinut puutteellisia tapoja omien tunteidensa käsittelyssä, niitä voi aikuisena muuttaa. On oma tehtävä ja omaksi parhaaksi muuttaa itseään, jotta asiat toimisivat paremmin. Toki tämä ei poista sitä, että tunnekasvatuksessa on voinut olla isoja virheitä. Mutta niihin ei kannata pysähtyä liikaa, eikä niitä varsinkaan kannata purkaa muihin tai siirtää eteenpäin. 

Tunteita ei voi täysin hallita eikä käsitellä pois. Kuitenkin on hyvä oppia tunnistamaan tunteita, ja oppia ymmärtämään enemmän mikä laukaisee niitä, sekä ohjailemaan niitä paremmin. Tämä voi kohentaa omaa elämänlaatua huomattavasti. 

 

Jonna 

Kuva: Tarja Ruusunen