Hei Helmiläiset

Tässä Helmi-lehden numerossa pohditaan mielekästä elämää, mitä se sisältää ja miten mielekkyyttä voi omassa elämässään lisätä. Minun elämässäni mielekkyys koostuu asioista, jotka ilahduttavat minua tai joiden avulla voin ilahduttaa muita  sekä asioista, jotka koen merkityksellisiksi ja joita voin tehdä tai kokea yhdessä muiden ihmisten kanssa. Mielekäs elämä on mielestäni aina vuorovaikutusta ympärillä olevien ihmisten kanssa. Meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja toisaalta osoittaa, että haluamme kuulla myös muita. Yhteisöllisyyden kokemus ja empatia ovat minulle mielekkään elämän peruspilareita.

Elämä harvoin, jos koskaan, on täysin mielekästä, kun mielekkyyden kriteeriksi asetetaan ikuinen onni, jatkuva tyytyväisyys tai se että, ”kaikki on aina hyvin”. Asetelma voi kääntyä jopa päälaelleen, huomion keskipisteeksi osuvat aina yksittäiset virheet, epäonnistumiset ja pahan mielen aiheuttajat, kun vaatimus täydellisyydestä on liian suuri. Näiden sijaan, jos lähtökohdaksi asettaakin sen, että jokaisessa päivässä löytyy kyllä jotain hyvää, joku pieni asia, josta voi olla kiitollinen tai jotain, josta tuntea onnea, alkaa elämän mielekkyys rakentua pikkuhiljaa tukevalle perustalle, jota eivät takaiskut heti horjuta. Kun näitä kokemuksia on jakamassa muitakin ihmisiä, olivat he sitten läheisiä, ystäviä tai oma yhteisö, on edellytykset mielekkääseen elämän jo olemassa.

Meillä Helmissä on upea mahdollisuus tarjota toisillemme puitteet mielekkääseen elämään. Helmi-taloilla jokainen meistä on yhtä arvokas, voimme kokea arvostusta ja myös antaa arvostusta. Voimme olla toisillemme läsnä, kuulla ja tulla kuulluksi, iloita tai surra, oppia uutta, kokea elämyksiä tai yhtä lailla tehdä arkisia asioita – yhdessä. Voimme olla toisillemme ne henkilöt, jotka juuri tänään tekevät sen yksittäisen, vaikka vain ihan pienen teon, joka toista ilahduttaa. Olen varma, että juuri silloin, elämme mielekästä elämää!

Tiina Kallio

järjestösihteeri