Tervettä elämää etsimässä

Tämänkertaisen Helmi-lehtemme teemana on terve elämä. Se kannustaa kohdistamaan katseen siihen, mistä ihminen saa elämäänsä iloa ja voimavaroja. Lehden kirjoittajat kertovat omista voiman lähteistään, siitä mikä antaa heille mielen virkistystä. Näitä kohteita löytyy mm. kulttuurista, taiteista, yhteisöllisyydestä ja terveistä elämäntavoista. Mahdollisuudet ovat monet! Myös luonto on monelle voiman antajana. Erityisesti nyt kesän kynnyksellä voimme kokea, kuinka kevään heleä vihreys, auringon valo, lintujen laulu ja kukkien tuoksu virkistävät väsynyttä mieltä.

Kuitenkaan tämä ei läheskään aina riitä. Elämän aikana koetut kuormitukset ja vaikeudet saattavat painaa mieltä siinä määrin, että ihmisen mielenterveys alkaa horjua. Silloin tarvitaan aivan erityistä apua, joka on asetettu terveydenhoitojärjestelmämme tehtäväksi. Valitettavasti on kuitenkin ilmennyt, että resurssien riittämättömyyden ja hallintorakenteiden kankeuden vuoksi mielenterveysongelmiin ei saada apua riittävän aikaisin. Muun muassa masennus- ja ahdistuneisuusongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti erityisesti nuorten keskuudessa. Myös lapsilla ja kouluikäisillä on paljon vaikeuksia.

Mielenterveysjärjestöjen muodostama Mielenterveyspooli on ryhtynyt yhteisvoimin hakemaan korjausta tähän epäkohtaan. Julkisuuteen on nostettu mittava Terapiatakuu-kansalaisaloite, jonka pyrkimyksenä on kerätä allekirjoittajia avun saannin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tavoitteena on, että terapia-apu saataisiin matalan kynnyksen apuna kuukauden sisällä tarpeen ilmenemisestä alueellisessa terveyskeskuksessa. Nopea hoitoon pääsy tuottaa parhaan tuloksen. Helmi ry on aktiivisesti mukana projektissa ja kehottaa kaikkia jäseniään kannattamaan tätä kansalaisaloitetta, jonka voimassaoloaika päättyy 20.8.2019. Vielä siis ehdit vaikuttaa!

Suomeen ollaan valmistelemassa myös uutta pitkäkestoista  mielenterveysstrategiaa lainsäädännön tueksi. Helmi ry on ollut omalta osaltaan nostamassa tärkeitä mielenterveyskysymyksiä strategian piiriin. Meidän mielestämme mielenterveysasioihin pitäisi ryhtyä vaikuttamaan jo lapsuusiästä alkaen muun muassa tukemalla vanhemmuutta ja ehkäisemällä koulukiusaamista ja syrjäytymistä. Helmi pitää jokaisen ihmisen perusoikeutena yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tämän tulee koskea myös mielenterveyskuntoutujia. Näistä oikeuksista on pidettävä huolta.

Suuret projektit etenevät hitaasti. Niiden tuloksia odotellessamme voimme keskittyä nauttimaan yhdistyksemme jäsentalojen annista: yhteisöllisyydestä, mieltä virkistävistä kohtaamisista, retkistä ja tapahtumista. Onneksi voimme myös avata oven ulos ja ammentaa voimaa Suomen luonnosta ja kesän kauneudesta!

Eija Honkala

Hallituksen jäsen