HELMI ry 35 vuotta, tarpeellinen edelleen

Elokuun 23. päivänä Hakaniemen Paasitornissa vietettiin HELMI ry:n 35-vuotisjuhlaa. Juhlan tunnelmissa ajatukset siirtyivät paitsi menneeseen, myös tulevaan.

HELMI on järjestönä kulkenut jo mittavan matkan ja tehnyt valtavan määrän työtä jäsenistönsä mielenterveyden kohentamiseksi. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka on antanut diagnooseja ja mielentilaa kyselemättä mahdollisuuden tulla tapaamaan toisia ihmisiä, osallistumaan harrastustoimintaan ja nauttimaan hyvästä ateriasta. Kuinka monen kotonaan ahdistusta potevan se onkaan saanut ulos ja liikkeelle toisten pariin! Vaikka lähtö voi olla monelle vaikea, koetusti helpottaa, kun pääsee tuulettamaan ajatuksiaan kodin ulkopuolelle. Erityisesti ympäristössä, jossa ei tarvitse esittää mitään ja jossa tulee vastaanotetuksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

35-vuotisjuhlassa tätä näkökulmaa toi omakohtaisena kokemuksenaan esille hallituksen jäsen Roosa Tiensuu. Ahdistuneena ja masentuneena nuorena hän löysi Helmin, jossa koki tulleensa vastaanotetuksi lämmöllä ja hyväksynnällä. Helmin antaman tuen ja luovien ryhmien myötä Roosa löysi vahvuutensa, jota jatkossakin voi hyödyntää opinnoissaan ja tulevaisuudessa työelämässä.

Ajat ovat Helmin varttuessa ja vuosien vieriessä muuttuneet. Psyyken sairauksien hoidossa on siirrytty laitoshoidosta avohoitopainotteiseen hoitoon. On jäänyt paljolti potilaiden oman aloitteellisuuden varaan, minne mennä ja missä päivänsä viettää. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että on Helmin kaltaisia paikkoja, joihin jokaisen on mahdollista mennä. Ja jossa saa vertaistukea ja erilaisia palveluita.

Mutta entä tästä eteenpäin? Mikä tulee olemaan Helmin kaltaisten paikkojen tehtävä ja asema terveydenhuollon uudistusten pyörteissä?

Professori Pentti Arajärvi nosti Helmin 35-vuotisjuhlapuheessaan esiin tärkeitä kysymyksiä ja haasteita, jotka liittyvät mielenterveyteen. Tarvitaan uutta mielenterveysstrategiaa, joka määrittelee hoidon puitteet yli vaihtuvien hallituspohjien. Tarvitaan uutta potilaslakia, joka huolehtii myös psyykkisesti sairaiden oikeuksista. Sote-udistuksessa tulee huolehtia perusterveydenhoitoon vietävistä mielenterveyspalveluista, niiden oikea-aikaisuudesta ja hyvästä tasosta. Näin vältytään ongelmien pahentumiselta ja vaikeammilta hoidoilta. Valtakunnallisiin terveystutkimuksiin tulisi liittää säännöllisesti myös mielen hyvinvointiin liittyvät kysymykset, jotta ongelmiin voitaisiin vaikuttaa ajoissa, mieluiten ennakolta.

Kysymys Helmin tapaisten järjestöjen tulevaisuudesta terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa on Arajärven mielestä huomionarvoinen. Tähän asti järjestöt ovat usein olleet liitoksissa kuntiin, toimineet niiden tuen ja rahoituksen varassa. Uudessa järjestelmässä jää hänen mukaansa nähtäväksi järjestöjen asema. Juhlia seuraavan päivän Helsingin Sanomissa kuitenkin julkaistiin kuin sattumalta STM:n kannanotto, jossa korostettiin järjestöjen tärkeänä jatkuvaa asemaa myös sote-järjestämislaissa. Järjestöjä tarvitaan jatkossakin täydentämään julkisia palveluita.

Näin ollen uskomme, että menestyksellisen 35-vuotistaipaleen jälkeen yhdistystämme tarvitaan edelleen, mielenterveysongelmien lisääntyessä vielä entistäkin enemmän. Keskittäkäämme siis yhdistyksemme yhteiset voimavarat toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.

Päivi Seila, HELMI ry:n hallituksen puheenjohtaja

Eija Honkala, hallituksen jäsen