Tukihenkilötoiminnasta apua arkeen

Tukihenkilötoiminta käynnistettiin tammikuussa 2014 aiemmin toimineen Kuuntelevan puhelimen puhelinpäivystyksen tilalle. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on parantaa
siihen osallistuvien jäsenten elämänlaatua lieventämällä yksinäisyyttä ja antamalla keinoja selviytyä arjessa.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia ja heidät on koulutettu tehtäväänsä tarjoamalla riittävät teoreettiset ja käytännön taidot tukihenkilönä toimimiseen. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä on rekrytoitu mm. lehti-ilmoituksin ja sosiaalisen median avulla. Osa tukihenkilöistä on entisiä Kuuntelevan puhelimen päivystäjiä, jotka halusivat jatkaa vapaaehtoistoimintaa yhdistyksessämme.

Kaikki tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet kutsutaan Helmi-talolle alkuhaastatteluun, josta koulutukseen siirtyvät ne henkilöt, joiden oma henkilökohtainen elämäntilanne sallii vastuullisen tehtävän toimia yhdistyksemme jäsenten tukihenkilöinä. Valinnassa olemme painottaneet oman elämäntilanteen vakautta, empaattisuutta, kuuntelukykyä ja mahdollisuutta antaa riittävästi aikaa vapaaehtoistoiminnalle.

Ensimmäinen tukihenkilökoulutus järjestettiin syksyllä 2014 ja siitä vastasivat Suomen mielenterveysseuran ja Keski-uudenmaan mielenterveysseuran kouluttajat. Suomen mielenterveysseuralla on pitkäaikainen kokemus tukihenkilöiden kouluttamisesta ja halusimmekin varmistaa korkean laadun ottamalla heidät mukaan koulutusohjelman suunnitteluun. Ensimmäiset tukihenkilöt valmistuivat lokakuussa 2014 ja koulutuksen päätyttyä etsimme heille jäsenistöstä tuettavia. Suurin osa tuettavista tuli mukaan palveluohjauksen piiristä, mutta myös muusta jäsenistöstä ilmoittautui kiinnostuneita henkilöitä tiedottaessamme heille uudesta toimintamuodosta mm. jäsenkirjeessä.

Vuoden 2014 lopulla olimme saaneet muodostettua yhteensä yhdeksän tukisuhdetta, mutta kysyntä toimintaa kohtaan osoittautui suureksi ja päätimme aloittaa heti joulun
alla rekrytoinnin uusien vapaaehtoisten löytämiseksi. Toinen rekrytointi tuotti yhtä hyvän tuloksen kuin ensimmäinen ja koulutus käynnistyi maaliskuussa alkuvuoden kiireiden väistyttyä. tällä kertaa vastasimme koulutuksesta oman henkilökunnan voimin, vaikka otimme mukaan vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita mm. Keski-uudenmaan mielenterveysseurasta. Kaikkien aikojen toinen tukihenkilökoulutus saatiin päätökseen maaliskuun lopulla ja tällä kertaa valmistui 11 vapaaehtoista.

Olemme saaneet toukokuun puoliväliin mennessä järjestettyä lähes kaikille oman tuettavan. Tukihenkilöt ovat eri-ikäisiä ja -taustaisia naisia ja miehiä. Yhteistä heillä on vilpitön halu auttaa ja kiinnostuneisuus vapaaehtoisuutta kohtaan. Olemme pyrkineet löytämään kaksi ihmistä, joiden harrastukset, elämäntilanne ja persoonallisuus sopivat mahdollisimman hyvin yhteen. Katsomme onnistuneemme siinä varsin hyvin, sillä jo alkaneet tukisuhteet ovat kestäneet ja osapuolet ovat viihtyneet toistensa seurassa. Yhteistä tekemistä on riittänyt. Keskusteleminen, liikunta, muut harrastukset kuten leipominen ja käsityöt ovat yhdistäneet tukihenkilöitä tuettaviinsa.

Hiljattain tekemämme kyselyn perusteella tuettavat ovat kokeneet tukisuhteen positiivisena asiana. eräs tuettavista kertoi tukisuhteen lisänneen elämäniloa ja sitä kautta sosiaalisen aktiivisuuden
kasvua. Eräs tukihenkilö ja tuettava ovat kokeneet ystävystyneensä lyhyen tuttavuutensa aikana. Tukihenkilötoiminnalle on siis tilausta Helmissä ja lisäkoulutus järjestetään tarpeen vaatiessa jo mahdollisesti kuluvan
vuoden puolella.

Eetu Karppanen
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja