Psykiatrinen päivystys siirtyi Haartmaniin ja Malmille

Kuntia velvoittava terveyskeskuspalvelujen päivystysasetuksen muutos tuli voimaan vuoden alusta. Se tarkoittaa, että psykiatrisessa päivystyksessä on oltava riittävät tutkimusmahdollisuudet myös somaattisten eli fyysisten sairauksien osalta. Muutoksen myötä päivystys päättyy kokonaan Aurorassa ja jatkossa myös psykiatrisissa päivystysasioissa hakeudutaan joko Malmin tai Haartmanin päivystyksiin.

Hyvä on. Nyt on mahdollisuus saada samalta luukulta ensihoitoa akuuttiin vaivaan – esim. joko pääkipuun tai muuhun ”pääkipuun” – joten annan siten ohjeen päivystykseen menoa varten: Potilaan tulee aina kertoa hoitajalle tai lääkärilleen mahdollisista muista sairauksista ja lääkkeistä. Ja ohje toisinpäin: Lääkärin tulee aina kysyä potilaaltaan mahdollisista muista sairauksista ja lääkkeistä.

Helsingissä Auroran psykiatrisen päivystyksen siirto Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden yhteyteen on herättänyt paljon erilaista mieltä, huolta ja kysymyksiä. Vastauksia ovat antaneet mm. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sekä päivystystoimintojen johtajalääkäri Mia Laiho, heidän kommenttinsa kursivoituna.

“Taustalla asiassa on päivystysasetus, joka edellyttää tätä. Psykiatrisen päivystyksen henkilökuntaa ei vähennetä ja päivystykseen voi hakeutua mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Auroran psykiatrinen sairaalatoiminta jatkuu entiseen tapaan: jos siis tarvitaan psykiatrista vuodeosastohoitoa, potilas siirretään päivystyksestä Auroraan.

Psykiatrinen päivystyskäynti säilyy maksuttomana. Jos kuitenkin tarvitaan somaattista lääkärintutkimusta, siitä laskutetaan päivystyksen päivystyskäyntitaulukon mukaisesti, kuten on tähänkin asti tehty somaattisten käyntien osalta.”

Päivystyksessä tehdään hoidontarpeen kiireellisyyden arvio. Jos potilaalla on hoitosuhde psykiatrisella poliklinikalla, hänen jatkohoitonsa järjestetään yleensä siellä. Auroraan jää päivystävä ensihoito-osasto siltä varalta, että potilas tarvitsee kiireellistä psykiatrista jatkohoitoa.

“Psykiatrisen päivystyksen resursseja ei ole vähennetty eikä uudistuksella haeta säästöjä. Auroran henkilöstöstä osa siirtyy Haartmanin ja Malmin sairaaloihin.”

Asiakkaan kannalta suuri käytännön huoli on ruuhkat, jotka ainakin näin talven sairauksien osalta lisäävät päivystyksen kuormitusta. Viikonloput myös ovat aina olleet oma lukunsa. Mutta nyt luvataan, että hoidon laatu paranee kun potentiaalinen mielenterveyspotilas tulee päivystykseen ja saa kokonaisvaltaisen tutkimuksen (yhdenvertaisesti!).

Malmin päivystystä on myös kiitelty, mutta tämä on tapahtunut ennen psykiatrisen päivystyksen alkua. Moni pitää tiloja liian ahtaina. Käydessäni 4.2. illalla Malmin päivystyksessä, jonossa oli ilmoittautujia noin 10 ja jatkotoimenpiteitä odotti noin 15 potilasta. Jos jonotus kestää pitkään, siinä voi tulla nälkä ja tuskin monella on omat eväät mukana. Jonkinlainen välipala-automaatti on siten tarpeen. Kahvila on rajoitetusti auki.

”Olemme yrittäneet suunnitella tilojen käyttöä niin, että potilas voidaan ohjata tarvittaessa myös rauhallisempaan odotuspaikkaan”, sanoo Mia Laiho. Muutto on hänen mukaansa tapa helpottaa avun hakemista yhdeltä ovelta. Potilaan ei tarvitse itse tietää, missä hänen vaivaansa pitäisi hoitaa. “Yhteispäivystykseen saa tulla odottamaan anonyymina. Ei siis tarvitse pelätä leimautumista”, sanoo Leena Turpeinen.

Hoitajien kritiikkiä on myös kuultu. Osaa heistä uudistukset miellyttävät, osaa ei.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat hallinnollisesti olleet yhtä jo jonkin aikaa, mutta kiirevastaanotot aloitettiin Helsingissä vuoden alussa. Samalla tehtiin muitakin uudistuksia. Tämä on vain pieni osa mielenterveyspalvelujen mylläystä.

Helsingissä pyritään vähentämään sairaalapaikkoja esimerkiksi yhdistämällä päiväsairaaloita ja lisäämällä avohoidon merkitystä. Samaa tekee lähivuosina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS. Samalla karsitaan päällekkäisiä toimintoja.

Siirtymistä sairaalasta avohoitoon on tänä vuonna tarkoitus helpottaa esimerkiksi järjestämällä kuntoutujille nopeammin normaali vuokra-asunto. Jo hoidossa olevia pyritään ohjaamaan psykiatria- ja päihdekeskuksiin päivystyksen sijaan,   ensikertalaisia puolestaan terveysasemille. Aurorassa toimiva jalkautuva ryhmä tulee tarvittaessa potilaiden kotiin asti.

 

Helsingin neljässä psykiatria- ja päihdekeskuksessa aloitettiin vuodenvaihteessa kiirevastaanotot. Kello 10–11 keskuksesta voi hakea apua ilman etukäteen varattua aikaa. Myös terveysasemilta tuttu takaisinsoittopalvelu on otettu käyttöön. Puhelintuntien tilalle on lisätty puolen tunnin akuuttiaikoja.

Lopuksi: on syytä kuunnella myös kolmannen sektorin, kansalaisyhteiskunnan osaamista ja tietoa sekä pyrkiä tuomaan kokemusasiantuntijuutta osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia.

 

Juha Porkola

 

Päivystysmuutos pähkinänkuoressa

– Päivystysmuutos astui voimaan 2.2.2015. Aurorassa kuitenkin jatkuu normaalisti psykiatrinen sairaalatoiminta.

– Sekä aikuisten että lasten ensisijainen hoitopaikka mielenterveyden ongelmissa on arkisin klo 8-16 oma terveysasema. Psykiatria- ja päihdekeskuksessa hoitosuhteessa olevien potilaiden muut kuin päivystykselliset asiat hoidetaan omassa hoitopisteessä.

Psykiatrian poliklinikoilta on saatavilla akuuttiaikoja akuuttityöryhmään. Poliklinikat ovat avoinna maanantaista perjantaihin.

– Yli 16-vuotiaiden ympärivuorokautinen psykiatrinen päivystys järjestetään Haartmanin ja Malmin päivystyksissä.

  • Haartmanin sairaalan päivystys (ensisijaisesti eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin asukkaat) Haartmaninkatu 4, rakennus 12
puh. 09 310 63231
  • Malmin sairaalan päivystys (ensisijaisesti itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen Helsingin asukkaat)
Talvelantie 6, J-porras
puh. (09) 310 67204

Alle 16-vuotiaiden päivystys järjestetään Lastenklinikan päivystyksessä (Stenbäckinkatu 11, puh. 09 87 10023).

Terveysneuvonta palvelee ympäri vuorokauden numerossa (09) 310 10023. Sieltä voi kysyä myös, mistä apua voi hakea.