Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vuosikokous 2023

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vuosikokous 2023 yhdistyksen jäsenille järjestetään torstaina 27.4.2023 klo 16 alkaen. Kutsu toimitetaan jäsenille postitse. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaalit ovat luettavissa alla olevien linkkien alla ja lisäksi Helmi-talolla. Vuosikokous järjestetään Vallilan Helmi-talolla, osoitteessa Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki.

Kevään vuosikokouksessa on edessä valintoja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Erovuorossa on tänä keväänä puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä, sekä kaksi varajäsentä:

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Seila

Hallituksen jäsenet Eeva Helameri, Tuula Samulin ja Jyrki Wahlstedt

Hallituksen varajäsenet Jussi Ala-aho ja Minna Mahkonen

Hallitukseen ennalta ehdolle ovat asettuneet Päivi Seila, Tuula Samulin, Jyrki Wahlstedt, Taru Reinikainen ja Harri Fagerlund. Ehdokkaiden tarkemmat esittelyt löydät TÄÄLTÄ

Materiaalit:

Vuosikokouskutsu 2023

Vuosikertomus 2022

Tilinpäätös 2022

Tilintarkastajan lausunto 2022

Toimintasuunnitelma 2023

Talousarvio 2023

Hallitusehdokkaiden esittely

Aikataulu:

12.4.2023 klo 13.00 Hallitusehdokkaiden esittelytilaisuus Helmi-talolla

27.4.2023 klo 16.00 Yhdistyksen vuosikokous Helmi-talolla (kokouskahvit klo 15.30)

Yhdistyksen säännöt:

https://mielenterveyshelmi.fi/helmi-ry/saannot/

Yhdistyslaki:

28 § (16.7.2010/678)
Vaalit

Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti tai jollei säännöissä ole toisin määrätty. Ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla toimitettavassa vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten.

29 §
Vaalien toimittaminen

Enemmistövaalitapaa käytettäessä tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet, jollei säännöissä ole vaadittavasta enemmistöstä muuta määrätty.


Mielenterveysyhdistys HELMI ry:ssä yhdistyslain mukaisesti käytetään enemmistövaalitapaa.