Rekisteriseloste

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenrekisteri

Rekisteriseloste_Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry jäsenrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 

Mäkelänkatu 56, 

00510 Helsinki 

www.mielenterveyshelmi.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestösihteeri Adriana Saarialho

040 4871335 

adriana.saarialho(at)mielenterveyshelmi.fi  

3. Rekisterin nimi

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käytön perusteena on Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenyys tai tukihenkilötoimintaan osallistuminen. Tietojen avulla toteutetaan ja kehitetään yhdistyksen jäsensuhteita sekä jäsenviestintää (jäsenlehdet ja –kirjeet, tapahtumailmoittautumiset). Tukihenkilötoiminnassa henkilötietoja säilytetään yhteydenpidon ylläpitämiseksi.  

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten ja tukihenkilötoimintaan osallistuvien perustiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai yhteistyön alkaessa 

 Pakollisia tietoja ovat 

Etunimi ja sukunimi 

Puhelinnumero 

Osoite ja postinumero 

Rekisterin kautta laskutettavat toiminnat ja niihin osallistuminen 

 Vapaaehtoisia tietoja ovat: 

Syntymäaika 

Sukupuoli 

Sähköpostiosoite 

Jäsenen toive hänelle osoitetun jäsenviestinnän muodosta (paperiviestintä, sähköposti, molemmat tai ei halua jäsenviestien vastaanottamiseen) 

Lisäksi rekisteriin kirjataan kunkin jäsenen osalta tieto jäsenmaksun maksamisesta. 

6. Säännömukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä ensisijaisesti sähköisen liittymislomakkeen kautta. Jäseneksi tulevalla on halutessaan mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse, kirjepostilla tai kasvokkain. Tukihenkilötoimintaan osallistuvilta tiedot kerätään puhelimitse, sähköpostilla tai kasvokkain, mikäli kyseinen henkilö ei ole yhdistyksen jäsen. 

7. Jäsentietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilökunnan tai hallituksen jäsenet, ketkä tarvitsevat tietoja yllä mainittuihin tarkoituksiin.   

9. Rekisterissä tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan. Jäsenyyden päätyttyä kuusi kuukautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (Kilta-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Mielenterveyden keskusliitto). Jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa. Kirjautuminen on suojattu SSL-salauksella. Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

11. Rekisteröidyn oikeudet: Tarkastusoikeus, Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen helmi(at)mielenterveyshelmi.fi tai kirjeitse osoitteeseen 

Mäkelänkatu 56  3 krs., 00510 Helsinki 

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen helmi(at)mielenterveyshelmi.fi. 

Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin yhdistyksen jäsensuhteiden sekä jäsenviestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen.