Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä, joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan jokaisen tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet. Tuen muotoja ovat esimerkiksi kuunteleminen, keskusteleminen ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja muu arkinen tekeminen. Tukisuhde solmitaan tuettavan ja tukihenkilön välille erillisellä sopimuksella vuodeksi.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja yhdistyksen arvoihin. Kiinnostuneet haastatellaan ja kaikki valitut perehdytetään tehtävään. Lisäksi Helmi tarjoaa tukihenkilöille työnohjausta, koulutusta ja virkistystoimintaa. Helmi tukee toimintaan osallistuvia myös rahallisesti, mikäli tukipari haluaa käydä yhdessä vaikka elokuvissa tai kahvilla.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta? Sekä tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet että itselleen tukihenkilöä hakevat voivat olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan:

Noora Kiiski, puh. 044 777 4998 / noora.kiiski(at)mielenterveyshelmi.fi

Anna palautetta Helmin toiminnasta!