Tukihenkilötoiminta

Helmin tukihenkilötoiminnassa muodostetaan tukipareja tukea kaipaavista mielenterveystoipujista ja vapaaehtoisista tukihenkilöistä. Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä ja joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan jokaisen tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet. Tuen muotoja ovat esimerkiksi keskusteleminen, harrastuksiin tutustuminen, ulkoilu, asiointiapu ja muu arkinen tekeminen. Helmin tukihenkilötoiminta jakautuu lyhyt- ja pitkäkestoiseen toimintaan. Lyhytkestoisessa tukihenkilötoiminnassa tukisuhde solmitaan kolmeksi kuukaudeksi ja tavoitteena on auttaa tuettavaa haastavasta elämäntilanteesta pienin askelin eteenpäin. Pitkäkestoisessa tukihenkilötoiminnassa tukisuhde solmitaan yhdeksi vuodeksi ja sen tavoitteena on auttaa pidempikestoista tukea tarvitsevia.

Tukihenkilö ja tuettava tapaavat noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sopivat tapaamisista keskenään omien aikataulujensa mukaan. Helmin vapaaehtoistoiminnan ohjaaja on tukiparien tukena koko tukisuhteen ajan.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja Helmin arvoihin. Haastattelemme kaikki tukihenkilöksi haluavat ja haastattelun jälkeen vapaaehtoiset osallistuvat ryhmämuotoiseen perehdytyskoulutukseen. Seuraava perehdytyskoulutus järjestetään torstaina 14.12. klo 17-19 Helmi-talolla.

Tukihenkilönä toimimiseen ei tarvitse aiempaa koulutusta tai kokemusta, riittää että tukihenkilö on täysi-ikäinen ja hänellä on tasapainoinen elämäntilanne, mahdollisuus sitoutua toimintaan sovituksi ajaksi sekä motivaatiota toimia tuettavan rinnalla kulkijana keskustellen, kuunnellen, rohkaisten ja arjessa tukien.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta? Sekä tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet että itselleen tukihenkilöä hakevat voivat olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan:

Mira Martikainen, puh. 044 7774998 / mira.martikainen(at)mielenterveyshelmi.fi

Voit ilmoittautua tukihenkilöksi myös TÄÄLTÄ.

Katso videolta tukiparin ajatuksia tukihenkilötoiminnasta: