Tukihenkilötoiminta

Helmin tukihenkilötoiminnassa muodostetaan tukipareja tukea kaipaavista mielenterveystoipujista ja vapaaehtoisista tukihenkilöistä. Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä ja joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan jokaisen tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet. Tuen muotoja ovat esimerkiksi keskusteleminen, harrastuksiin tutustuminen, ulkoilu, asiointiapu ja muu arkinen tekeminen. Tukisuhde solmitaan aina aluksi kolmeksi kuukaudeksi jonka jälkeen on mahdollista tehdä kerrallaan pisimmillään vuoden pituinen sopimus. Tavoitteena on auttaa tuettavaa haastavasta elämäntilanteesta pienin askelin eteenpäin.

Tukihenkilö ja tuettava tapaavat noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sopivat tapaamisista keskenään omien aikataulujensa mukaan. Helmin vapaaehtoistoiminnan ohjaaja on tukiparien tukena koko tukisuhteen ajan.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja Helmin arvoihin. Haastattelemme kaikki tukihenkilöksi haluavat ja haastattelun jälkeen vapaaehtoiset osallistuvat joko ryhmämuotoiseen perehdytyskoulutukseen tai yksilöperehdytykseen.

Tukihenkilönä toimimiseen ei tarvitse aiempaa koulutusta tai kokemusta, riittää että tukihenkilö on täysi-ikäinen ja hänellä on tasapainoinen elämäntilanne, mahdollisuus sitoutua toimintaan sovituksi ajaksi sekä motivaatiota toimia tuettavan rinnalla kulkijana keskustellen, kuunnellen, rohkaisten ja arjessa tukien.

Etätukihenkilötoiminta

Uutena tukihenkilötoiminnan muotona Helmissä on nyt myös etätukihenkilötoiminta. Etätukihenkilötoiminnassa tapaamiset toteutetaan teamsin tai zoomin välityksellä tukiparin keskenään sopimina aikoina esim. yhtenä päivänä viikossa n. 45 min kerrallaan. Etätukihenkilötoiminnan etuja ovat maantieteellinen vapaus, voit osallistua etätukihenkilötoimintaan mistä päin maailmaa tahansa! Tarvitset vain tietokoneen sekä tarvittavat taidot teamsin tai zoomin käyttöön.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta etänä tai livenä? Sekä tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet että itselleen tukihenkilöä hakevat voivat olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan:

Mira Martikainen, puh. 044 7774998 / mira.martikainen(at)mielenterveyshelmi.fi

Voit ilmoittautua tukihenkilöksi myös TÄÄLTÄ.

Katso videolta tukiparin ajatuksia tukihenkilötoiminnasta: