Tukihenkilötoiminta

 

Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä, joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet.  Tuen muotoina ovat esim. kuunteleminen, keskustelu ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja muu arkinen tekeminen. Tukisuhde solmitaan tuettavan ja tukihenkilön välille erillisellä sopimuksella.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja yhdistyksen arvoihin. Kiinnostuneet haastatellaan ja kaikki valitut suorittavat Helmin järjestämän tukihenkilökoulutuksen. Peruskoulutuksen lisäksi HELMI ry tarjoaa vapaaehtoisilleen työnohjausta ja lisäkoulutusta. Helmi tukee toimintaan osallistuvia myös rahallisesti, mikäli tukipari haluaa käydä yhdessä vaikka elokuvissa tai kahvilla.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta? Tällä hetkellä haemme uusia tukihenkilöitä toimintaan mukaan. Myös itselleen tukihenkilöä hakevat voivat olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan.

Noora Kiiski

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
p. 044 777 4998
noora.kiiski(at)mielenterveyshelmi.fi

Anna palautetta Helmin toiminnasta!