Tukihenkilötoiminta

Helmin tukihenkilötoiminta yhdistää tukea kaipaavan mielenterveystoipujan ja vapaaehtoisen tukihenkilön. Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä, joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan jokaisen tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet. Tuen muotoja ovat esimerkiksi kuunteleminen, keskusteleminen ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja muu arkinen tekeminen. Tukihenkilösuhde solmitaan vuodeksi. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sopivat tapaamisista keskenään omien aikataulujensa mukaan.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja yhdistyksen arvoihin. Kiinnostuneet haastatellaan ja kaikki valitut perehdytetään tehtävään. Tukihenkilöille järjestetään myös työnohjausta, koulutusta ja virkistystoimintaa. Helmi tukee toimintaan osallistuvia myös rahallisesti, mikäli tukipari haluaa käydä yhdessä esimerkiksi elokuvissa tai kahvilla.

Tukihenkilönä toimimiseen ei tarvitse aiempaa koulutusta tai kokemusta, riittää että tukihenkilöllä on tasapainoinen elämäntilanne ja halu toimia tuettavalle luotettavana rinnallakulkijana, joka on läsnä, kuuntelee ja kannustaa.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta? Sekä tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet että itselleen tukihenkilöä hakevat voivat olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan:

Noora Kiiski, puh. 044 777 4998 / noora.kiiski(at)mielenterveyshelmi.fi

Anna palautetta Helmin toiminnasta!