Palveluohjaus

Onko arjen asioiden hoito haasteellista? Koetko tarvitsevasi tukea asioiden hoitamisessa? Oletko umpikujassa auttamisviidakossa? Palveluohjaus saattaisi olla vastaus kysymyksiin. Helmin palveluohjaus tarjoaa yksilöllistä tukea ja rinnalla kulkemista haasteellisessa elämäntilanteessa.

Meillä on mahdollisuus jalkautua arkeesi ja yhdessä miettiä ratkaisuja elämän eri haasteisiin. Annamme ammatillista tukea, mutta emme ole hoidollinen taho.

Palveluohjaus on motivointia, kannustamista ja yhdessä tekemistä. Palveluohjauksen avulla eteenpäin. Mikäli sinusta tuntuu, että tarvitsisit tukea ja voisit hyötyä palveluohjaajan kanssa keskustelemisesta, ota rohkeasti yhteyttä! Hakeutuminen palveluohjaukseen on sinusta kiinni.

Yksilöllinen palveluohjaus

Palveluohjaus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asiointiin ja henkilökohtaiseen arjessa selviämiseen opetteluun. Palveluohjauksen yksilötasolle kohdistuva aktivointi lähtee siitä, että yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa oleva henkilö pääsee takaisin osaksi yhteiskuntaa. Helmin palveluohjaus ei ole hoidollinen vaan sitä täydentävä taho.  Sairaalasta kotiuduttua voi palveluohjauksen rooli olla merkittävä. Palveluohjaaja tukee ja ohjaa tuettavan hoitamaan omia asioitaan ja pitämään kiinni sovituista hoitokontakteista ja tapaamisista.

Palveluohjaus on yksilöllistä lyhytkestoista ja tavoitteellista tukea, jonka tavoitteena on lisätä arjessa selviämistä. Palveluohjauksesta voidaan siirtyä vielä tukihenkilötoiminnan piiriin, jossa palveluohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja yhteistyössä tuettavan kanssa etsivät sopivan tukihenkilön ja siirtyminen tukihenkilötoimintaan tehdään suunnitelmallisesti.

Ryhmämuotoinen palveluohjaus

Yksilöllisen palveluohjauksen lisäksi yhdistys tarjoaa ryhmämuotoista palveluohjausta. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa tarjotaan sosiaalisia kontakteja turvallisessa ympäristössä ja siinä  hyödynnetään useita eri ohjausmenetelmiä toiminnallisista terapeuttisiin menetelmiin. Osallistujia tuetaan omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämistäRyhmäohjaus tukee säännöllisen arkirytmin toteuttamista ja parantaa elämänhallintaa. Valmiudet tehdä itsenäisiä päätöksiä vahvistuvat, kyky hoitaa omia asioita vahvistuu ja henkilö kykenee ottamaan enemmän vastuuta omasta arjestaan. Osallistujia autetaan rakentamaan omannäköistä, mielekästä elämää mielenterveysongelmasta huolimatta.  

Ryhmät ovat suljettuja tarvittavan luottamuksen ilmapiirin saavuttamiseksi. Ryhmät toteutetaan 2–10 kerran jaksoina. Ryhmiä järjestetään toimintavuoden aikana n. 10 kpl.  

Ota yhteyttä palveluohjaajiin ja kuulet tulossa olevista ryhmistä.

Pop Up -palveluohjaus 

Pop Up -ohjaus on lyhytkestoista 13 kerran palveluohjausta. Palveluohjaajat ovat osallistujien tukena myös yksittäisissä tilanteissa ja ratkovat toimintaan osallistuvien palveluohjausongelmia Helmi-taloarjessa. Haasteet ovat samankaltaisia kuin yksilöohjauksessakin, mutta yksittäisiä. Keskustelun/neuvonnan avulla tilanne rauhoittuu ja asiakas saa vastauksen etsimäänsä ongelmaan.  Pop Up-ohjausta tarjotaan maanantaisin  klo 13-15.30 puhelimitse, verkkovälitteisesti ja Helmi-talolla.

Lisätietoja:

Minna Papunen, palveluohjaaja p. 0400 528 661

Mika Ristiranta, palveluohjaaja p. 040 626 6129

Anna palautetta Helmin toiminnasta!