Palveluohjaus

Onko arjen asioiden hoito haasteellista? Koetko tarvitsevasi tukea asioiden hoitamisessa? oletko umpikujassa auttamisviidakossa? Palveluohjaus saattaisi olla vastaus kysymyksiin. Helmin palveluohjaus tarjoaa yksilöllistä tukea ja rinnalla kulkemista haasteellisessa elämäntilanteessa.

Meillä on mahdollisuus jalkautua arkeesi ja yhdessä miettiä ratkaisuja elämän eri haasteisiin. Annamme ammatillista tukea, mutta emme ole hoidollinen taho.

Palveluohjaus on motivointia, kannustamista ja yhdessä tekemistä.Palveluohjauksen avulla eteenpäinMikäli sinusta tuntuu, että tarvitsisit tukea ja voisit hyötyä palveluohjaajan kanssa keskustelemisesta, ota rohkeasti yhteyttä! Hakeutuminen palveluohjaukseen on sinusta kiinni.

Palveluohjaus on yksilöllistä tukea, jonka piiriin pääsevät ne toiminnassa mukana olevat, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asiointiin ja henkilökohtaiseen arjessa selviämiseen opetteluun. Palveluohjauksen yksilötasolle kohdistuva aktivointi lähtee siitä, että yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa oleva henkilö pääsee takaisin osaksi yhteiskuntaa. Helmin palveluohjaus ei ole hoidollinen vaan sitä täydentävä taho.  Sairaalasta kotiuduttua voi palveluohjauksen rooli olla merkittävä. Palveluohjaaja tukee ja ohjaa tuettavan hoitamaan omia asioitaan ja pitämään kiinni sovituista hoitokontakteista ja tapaamisista.

Palveluohjaus on yksilöllistä lyhytkestoista ja tavoitteellista tukea, jonka tavoitteena on lisätä arjessa selviämistä. Yksilöllisen palveluohjauksen lisäksi yhdistys tarjoaa ryhmämuotoista palveluohjausta molemmilla taloilla. Palveluohjauksesta voidaan siirtyä vielä tukihenkilötoiminnan piiriin, jossa palveluohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja yhteistyössä tuettavan kanssa etsivät sopivan tukihenkilön ja siirtyminen tukihenkilötoimintaan tehdään suunnitelmallisesti.

Vuonna 2018 palveluohjausta kehitetään entisestään sellaiseksi, että sillä tavoitettaisiin suurempi joukko tukea ja ohjausta tarvitsevia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palveluohjauksessa tehtävä yksilötyöskentely kehitetään entistä tavoitteellisemmaksi ja aikaa rajataan lyhytkestoiseen työskentelyyn. Tämän lisäksi ryhmämuotoista palveluohjausta tarjotaan molemmilla taloilla uutena toimintona.

Pasilan Helmi-talo,
Tiina Finnberg/palveluohjaaja p. 040 545 1679

Herttoniemen Helmi-talo,
Minna Papunen/palveluohjaaja p. 0400 528 661