Toiminta Helmi-talolla

 

Toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Helmi-taloilla omatoimisuus ja aktiivisuus on  toiminnan lähtökohta. Tämä antaa toimintaan osallistuville lisävalmiuksia arjen elämästä selviytymiseen. Tavoitteena on henkilöiden tukeminen arjessa ja voimavarojen löytäminen osallistumisen kautta.

Helmi-talolla järjestetään monenlaista toimintaa, jonka kehittämisessä kävijät ovat tärkeässä roolissa yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Helmi-talon viikko-ohjelma koostuu säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä, sekä retkistä ja erilaisista tapahtumista.

Arkipäivän toiminnan kirjo on rikas ja sen kehittämisen avainroolissa ovat yhdistyksen toimintaan osallistuvat. Luovan toiminnan ryhmien, harrasteryhmien ja liikuntaryhmien lisäksi Helmi-talojen tapahtumakalentereissa on paikkansa mm. retkille, teemapäiville, yleisötilaisuuksille ja juhlille.