Tiedote

Useat Helmin kävijät ovat tuoneet esiin huoltaan siitä, että Helsingin kaupungin erityisuimakortin kriteerit ovat muuttuneet 1.3.2024 alkaen. Aiemmin erityisuimakortin sai muun muassa tietyillä psykiatrian diagnoosikoodeilla. Uusien kriteerien mukaan erityisuimakortti myönnetään vammaisen pysäköintitunnuksen, EU:n vammaiskortin, näkövammaiskortin tai vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelutaksikortin perusteella. Tämä sulkee ulos ne mielenterveystoipujat, joilla ei ole vammaispalvelulain mukaisia palveluja.

Kriteerimuutosten taustalla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätökset, joiden mukaan aiemmat kriteerit olivat syrjiviä. Tietyillä diagnoosikoodeilla myönnettävä erityisuimakortti on johtanut tilanteeseen, jossa asiakas on joutunut toimittamaan liikuntapalveluille arkaluontoisia terveystietojaan. Tämän vuoksi kriteereistä on poistettu yksittäiset sairaudet ja Kela-kortin tunnukset.

Uusista myöntökriteereistä päätettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti samalla, että lautakunta alkaa välittömästi valmistelemaan erityisuimakorttia vastaavan uima- tai liikkumiskortin luomista ja ulottamista tiettyjä sosiaaliturvaetuuksia saaville henkilöille. Näin toimitaan jo muun muassa Turussa ja Oulussa. Tämä päätös toivon mukaan tukee juuri niiden mielenterveystoipujien tilannetta, joilla on taloudellisesti hankalin tilanne.