Tukihenkilötoiminta

 

Tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä, joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea.

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet.  Tuen muotoina ovat esim. kuunteleminen, keskustelu ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja muu puuhastelu. Tukisuhde solmitaan tuettavan ja tukihenkilön välille erillisellä sopimuksella.

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja yhdistyksen arvoihin. Kiinnostuneet haastatellaan ja kaikki valitut suorittavat HELMI:n järjestämän tukihenkilökoulutuksen. Peruskoulutuksen lisäksi HELMI tarjoaa vapaaehtoisilleen työnohjausta ja lisäkoulutusta.

Oletko kiinnostunut tukihenkilötoiminnasta? Ota yhteyttä.

Tiina Oksanen
p. 044 777 4998
tiina.oksanen(at)mielenterveyshelmi.fi

[Kuvassa Helmin 2/2015 tukarierän valiojoukko koossa]