Helmi Ry

 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys.

Helmi tarjoaa toimintaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaa. Emme ole hoidollinen taho. Tärkeimpiä asiantuntijoita yhdistyksessämme ovat toimintaan osallistuvat, joilla on kiinnostusta mielenterveysasioihin tai kokemusta niistä joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Helmi-taloilla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi.

Matalan kynnyksen Helmi-toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Diagnooseja ei kysytä. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. Tämä on ollut monelle vapauttava kokemus. Toimintaan osallistumisen kautta saadaan onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on mielenterveyskuntoutujien tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä. Yhdistys tuottaa tämän toiminta-ajatuksen mukaisia palveluita ja pyrkii vähentämään ennakkoluuloja lisäämällä tietoisuutta mielenterveysasioista.

Yhdistys tähtää aktiiviseen tiedotus- ja yhteiskuntavaikuttamiseen sekä yhteistyöhön mielenterveysalan toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen missio on olla vahva yhteisö, joka auttaa mielenterveyskuntoutujia omannäköiseen hyvään elämään.

 

Yhdistyksen arvot määrittävät yhteisömme ajattelua, sitä mikä on sallittua ja mikä on tavoiteltavaa. Selkeästi määritellyt arvot auttavat myös tekemään valintoja ja valitsemaan sopivamman vaihtoehdon. HELMI ry:n arvot on kiteytetty seuraaviin kolmeen kohtaan:

  • ARVOSTAMME TOISIAMME. Kohtelemme toimintaan osallistuvia, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä.
  • YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.
  • TOIMIMME -EDELLÄKÄVIJÄNÄ. Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet.

Helmin toimintaa tukevat taloudellisesti STEA, Helsingin kaupunki sekä yksityiset lahjoittajat.

Yhdistyksen strategiat

Strategia 2017-2022

Toimintasuunnitelmat:

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016