HELMI ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. Helmi on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa vertaisuus ja yhteisöllisyys ovat Helmin kantava voima. Helmissä uskotaan, että mielenterveyden parhaita asiantuntijoita ovat ne, joilla on omassa elämässään kokemusta joko omakohtaisesti tai läheisen kautta erilaisiin mielenterveyden ongelmiin liittyvistä kysymyksistä Helmi aktiivisesti lisää tietoisuutta mielenterveysasioista omissa tiedotuskanavissaan. Lisäksi Helmi vaikuttaa verkostoyhteistyössä muiden mielenterveystoimijoiden kanssa yhteiskunnallisiin asenteisiin mielenterveyden ongelmia kohtaan ja niihin liittyvän stigman poistamiseksi. 

Helmi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa monipuolista toimintaa sekä mahdollisuuden viettää aikaa vertaisten kanssa. Helmin toiminta koostuu ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, vapaaehtois– ja tukihenkilötoiminnasta, yksilö- ja ryhmämuotoisesta palveluohjauksesta. Lisäksi Helmissä on edullinen lounasruoka päivittäin tarjolla. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, diagnooseja ei kysytä. Helmi ei ole hoidollinen taho. Matalan kynnyksen toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. 

Kohderyhmä 

Toiminnan kohderyhmä ovat täysi-ikäiset pitkäaikaissairaat ja työelämän ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset mielenterveyskuntoutujat. Kaikki Helmin toiminnasta kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita osallistumaan toimintaan. 

Tarpeet 

Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee toimintaa, joka tarjoaa syyn nousta sängystä, lähteä ulos kodista ja kohdata muita ihmisiä. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kokemus vertaisuudesta ja aito kuulluksi tuleminen lisäävät kuntoutujan voimavaroja ja omanarvontuntoa. Helmin toiminta antaa päiviin rakennetta ja sisältöä, sekä tarjoaa onnistumisen kokemuksia. Mielenterveyskuntoutuja saa arjenhallinnan valmiuksia ja itsenäinen toimijuus vahvistuu Helmin tarjoaman ohjauksen avulla. Tuemme mielenterveyskuntoutujaa omannäköisen hyvän elämän luomisessa. 

Tavoitteet 

  1. Tarjoamme toimintaa, joka edistää ja ylläpitää kuntoutujan psyykkistä toimintakykyä sekä lisää fyysistä ja sosiaalista aktivoitumista  
  2. Vähennämme tai ehkäisemme kuntoutujan yksinäisyyttä tarjoamalla toimintaa, jonka avulla yhteisöllisyyden kokemus ja sosiaaliset kontaktit lisääntyvät 
  3. Edistämme ja ylläpidämme kuntoutujien itsenäistä toimijuutta tarjoamalla vapaaehtoistoimintaa sekä muuta osallistavaa toimintaa kunkin omien voimavarojen mukaan 
  4. Helmin tavoite on lisätä työelämään paluuta tukevaa toimintaa osatyökykyisille 

Yhdistyksen arvot

Arvomme ovat osa yhteisön arkea. Näitä periaatteita sovellamme kaikessa toiminnassamme sekä verkosto- ja vaikuttamisyhteistyössä. Arvomme ohjaavat meitä myös työyhteisönä ja toimivat suunnannäyttäjänä hallinnollisessa kehittämistyössä.  

Arvostus ja avoimuus. Jokainen kohdataan arvostaen ja tasavertaisesti. Perusedellytyksenä avoin vuorovaikutus toisiamme kuunnellen ja erilaisuutta kunnioittaen. 

YhteisöllisyysKetään ei jätetä yksin ja jokaiselle löytyy oma sijansa. Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi. Yhdessä olemme enemmän.  

LuottamusLuotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme esteiden sijaan mahdollisuudet myös haastavissa tilanteissa. 

Kuuntele HUMAKin yhteisöpedagogi-opiskelijan esitys Mielenterveysyhdistys HELMIstä tästä

Helmin toimintaa tukevat taloudellisesti STEA, Helsingin kaupunki sekä yksityiset lahjoittajat.

Yhdistyksen strategia:

Strategia 2017-2022

Toimintasuunnitelmat:

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2017

Vuosikertomukset:

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2016