Helmi Ry

 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tähän tavoitteeseen pyritään kannustamalla toimintaan osallistuvia yhteisöllisyyteen osallistumisella ja osallistamisella. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvan sekä arkielämää tukevan toiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi, on myös tärkeä osa yhdistyksen toimintaa.

HELMI tarjoaa toimintaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista.  Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, emme ole hoidollinen taho. Tärkeimpiä asiantuntijoita yhdistyksessämme ovat toimintaan osallistuva, joilla on kiinnostusta mielenterveysasioihin tai kokemusta niistä joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Helmi-taloilla on innostavaa päivittäistä toimintaa ja siellä kävijöiden tukena on osaava työntekijätiimi.

Matalan kynnyksen Helmi-toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Diagnooseja ei kysytä. Jokainen kohdataan omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. Tämä on monelle vapauttava kokemus. Toimintaan osallistumisen kautta saadaan onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Yhdistyksen arvot määrittävät yhteisömme ajattelua, sitä mikä on sallittua ja mikä on tavoiteltavaa. Selkeästi määritellyt arvot auttavat myös tekemään valintoja ja valitsemaan sopivamman vaihtoehdon. HELMI ry:n arvot on kiteytetty seuraaviin kolmeen kohtaan:

 

  • ARVOSTAMME TOISIAMME. Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä.
  • YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.
  • TOIMIMME -EDELLÄKÄVIJÄNÄ. Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet.

Helmin toimintaa tukevat taloudellisesti STEA, Helsingin kaupunki sekä yksityiset lahjoittajat.

Toimintasuunnitelmat:

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2016