Kokemusasiantuntijat

Helmin kokemusasiantuntijuuden kolme vahvaa peruspilaria ovat vertaisuus, toivo ja kokemustieto. Näitä voimaannuttavia elementtejä Helmi haluaa tarjota kävijöilleen lisääntyvissä määrin. Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta päihdeongelmista ja erilaisista mielenhäiriöistä, kuten psykooseista ja masennuksesta. Vertaisuus tuo vahvaa samastumisen tunnetta ja toisen onnistunut toipumismatka antaa toisellekin toivoa paremmasta. 

Helmin kokemusasiantuntijat ovat kaikki kokemusasiantuntija-koulutuksen läpikäyneet ja saaneet sitä kautta valmiudet tehtäväänsä. Kokemusasiantuntijat kertovat omin sanoin millaista apua ja tukea he ovat saaneet ja tarvinneet.  Oman tarinan kertominen on ollut aina keskiössä kokemustyössä, mutta nykypäivänä työ on paljon muutakin. Kokemustietoa hyödynnetään yhdistyksen ja sidosryhmien palvelujen kehittämisessä. Yhdistyksen koulutettujen kokemusasiantuntijoiden roolin vahvistamista yhdistyksen toiminnassa on toteutettu sekä keskusteluiltojen että sairaala- ja oppilaitosesittelyjen merkeissä.   

Kokemusasiantuntijat toimivat työparina ammattilaisen kanssa ryhmänohjauksessa tai ohjaavat itsenäisesti ryhmiä, järjestävät kokemusvastaanottoja ja osallistavia luentoja sekä keskustelutuokioita. Ryhmät voivat olla toiminnallisia, kuten kävelyryhmiä, tai keskusteluryhmiä musiikin tai taiteen siivittämänä. Työparina palveluohjaaja ja kokemusasiantuntija kävivät omakohtaisen alustuksen, jonka jälkeen on teemallinen keskustelu esimerkiksi tunteista, yksinäisyydestä tai voimavarojen vahvistamisesta.

Työtä tehdään myös Helmin ulkopuolella, kuten pitämällä infoja HELMI ry:stä ja kertomalla omaa kokemuskertomustaan esimerkiksi sairaaloissa, päiväkeskuksissa tai oppilaitoksissa. Kokemusasiantuntijat voivat toimia myös puhujina erilaisissa paneelitilaisuuksissa tai radiohaastatteluissa. Toiminnan tavoitteena on tietoisuuden lisääminen näistä asioista, stigman poistaminen, kynnyksen madaltaminen avun hakemiseen, sekä tiedon lisääminen Helmin toiminnasta. 

Lisätietoa Helmin kokemusasiantuntijoista:

Katja Kivipuro
Palveluohjaaja
040 5451679
katja.kivipuro@mielenterveyshelmi.fi

Anna palautetta Helmin toiminnasta!