Filosofia, henkisyys, äly, ymmärrys, todet

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 117)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • #6119

  Meditaation vaikutus aivoihin.

  Terveiset Luonnonfilosofian Seuralta Tieteiden Talolta. Luento päättyi klo 20 tänä iltana. Luennoimassa oli aivotutkija FT Tarja Kallio-Tamminen. Hänellä oli mukanaan kaksi venäläistä FT(PhD) aivotutkijaa avustajinaan.

  Luennon päätyttyä keskusteltiin ja sen jälkeen ojensin luennoitsijalle ja häntä avustamassa olleille kahdelle aivotutkijalle, sekä Seuramme puheenjohtaja Tuomo Suntolalle(fyysikko) uudet Helmi -lehdet. He kiittelivät.

  Vanhaksi äskettäin on jäänyt se tiede, jonka mukaan fyysiset aivot määräävät ihmisen henkisen toiminnan, ja se kumottiin heti alussa. Ja todettiin, että asia on toisinpäin. Nyt tiedetään, että ajattelu, henkinen, ja meditaatio muotoilevat fyysiset aivot ja määräävät niiden toiminnan. Meditaatio vaikuttaa voimakkaasti fyysisiin aivoihin.

  Ihmisen evoluutiosta: Kuljemme vaistomaisesta reaktiivisuudesta evoluution tietä kosmiseen ikiääretö-tietoisuuteen. Myös aivotutkimus kulkee tätä tietä, totesi Kallio-Tamminen.

  Meditaatio parantaa aivojen tasapainoa, hallintaa ja mielenrauhaa. Se vapauttaa meditaatiota harjoittavan virheellisistä identifikaatioista. Ymmärrys ja korkeammat kyvyt lisääntyvät. Hyötypuolia oli paljon tätä pitempi lista, mutta luento eteni niin nopeasti, etten ehtinyt enempää kirjoittaan, kun jo mentiin asioissa eteenpäin.

  Vanhanaikaiseksi jäänyt EEG-mittaus oli kehno ja soveltui lähinnä epilepsian tunnistamiseen. Se perustui silmämääräiseen työskentelyyn. Nyt on kehitetty tietokoneanalyysi, jonka avulla EEG:stä on saatu tehokas ja tarkka ja nopea menetelmä. Tämä menetelmä on nimeltään qEEG. Tässä tutkimuksessa on käytetty tätä menetelmää. Ja sen kanssa Brain Mind Audit -menetelmää, joka mittaa meditaation pitkäaikaisia vaikutuksia ja pysyviä muutoksia. Nämä pysyvät muutokset säilyvät meditaatioharrastuksen lopettamisen jälkeenkin.

  Näillä menetelmillä on mitattu pää-asiassa psykologisia asioita, kuten seuraavia (siis muitakin asioita on mitattu):
  1.) Tarkkaavaisuus, vireystila
  2.) Väsymys
  3.) Kognitionopeus, muistamisnopeus
  4.) Myönteiset ja kielteiset asiat, tunteet
  5.) Sosiaalisuus ja yhteistyöasiat
  6.) Ahdistus, stressinsieto
  7.) Kapasiteetti
  8.) Aivojen toimintahäiriöt

  Venäläistutkijat olivat kehittäneet ison mittarin tutkimusta varten, ja se oli onnistunut hyvin. Sen lisäksi heiltä syntyi työn ohessa toinenkin mittari, jonka käyttöä ei tosin vielä ole päästy kokeilemaan, mutta siihen kohdistuu suuria odotuksia tutkijoiden näppituntuman perusteella.

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10761

  Tässä jatkona olevan viestin lähetin Itä-Suomen yliopiston sosiologian kahdelle tutkijalle, Osmo Kontulalle ja Juho Saarelle:

  Terveiset yksittäiseltä helmiläiseltä.

  Tässä Juha Korkee, Helmi ry:n jäsen ja Vaikuttamisryhmän ohjaaja. Olen liikkeellä omissa nimissäni, enkä Helmin virallisena edustajana. Helmi ry:llä on meneillään jatkohanke yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, mutta en tiedä sen vaiheista sen enempää. Mahdollisesti kyseessä on vain periaateratkaisu, että yhteistyötä ylipäätään jatketaan.

  Kuulin radiosta, että Teillä, tutkijat Osmo Kontula ja Juho Saari, on käynnistymässä tutkimushanke, jolla selvitetään yksinäisyyden asioita ja kysymyksiä. Radio-ohjelmassa keskustelu painottui vanhuuden yksinäisyyden syntyyn, syihin, alkamiseen ja ilmenemiseen. Kirjoittelen nyt Teille, koska olin juuri hiljattain jakanut helmiläisille samaa asiaa koskevaa tekstipätkääni, ja saanut siihen useilta iäkkäiltä helmiläisiltä oikein kiittelevät ja samaa mieltä olevat palautteet. Olen itsekin 56-vuotias, joten olen jo vähäisessä määrin näihin asioihin tutustunut omakohtaisestikin.

  On kätevintä, että laitan sen tekstipätkän tähän seuraavaksi kokonaisuudessaan:

  ”Helmikeskustelusta:

  Kaisan ylläolevaan tekstiin vastausta tai jatkoa.

  Monet sairaudet tai vammat ovat syinä iäkkäiden itsemurhiin. Mutta suurin syy on vanhuuden yksinäisyys. Siinä 15 vuotta aikaisemmin heillä on ollut se vaihe, että he ovat potkineet kaikki ihmiset pois elämästään. Kenet minkäkin takia. Ja jääneet yksin.

  Ihmisen elämä menee elämänkaaripsykologian mukaan niin, että kuljemme yhä kauemmas toisistamme ja eripuraa alkaa ilmenemään sen takia. Vanhuuden yksinäisyys on siten väistämätön seuraus.

  Ihmisille pitäisi oikein opettaa tätä asiaa, että se tulis heille tietoiseksi, ja tunnetuksi tosiasiakokonaisuudeksi. Silloin he siitä tietoisuudesta saamillaan voimilla oppisivat välttämään tämän loukun. ja menemään mukaan sosiaalisuuteen, mikä tietenkin tilastollisista syistä johtuen olisi laajalti myös nuorempien sosiaalisuuteen mukaan menemistä. Ja antamista. Sillä, jos itse on todella viisaampi, silloinhan on paljon annettavaa. Antaa tätä viisautta on se oppi, tai osa sitä oppia, jolla vältetään vanhuuden yksinäisyys.

  Jotkut viiskymppiset tekevät koko ajan sellaisia tekoja ja ratkaisuja, jotka tuovat sitten sen vanhuuden yksinäisyyden. Asiaan pitäisi löytää järkeä ja tietoisuutta siis oikeastaan jo 40-iästä alkaen. Ja julkisuutta, koska se sitoo massoja tehokkaasti.”

  Mainitsin, että useat iäkkäät helmiläiset ovat tästä lämpimästi samaa mieltä. He ovat samaa mieltä yleisesti, sekä lisäksi täsmennetysti tuosta elämänkaaripsykologian tiedosta, oikein keskustellusti, sekä myös siitä, että valistuskampanja pitäisi aloittaa jo 40-ikäisille.

  Saatte käyttää näitä tietoja tutkimuksenne tarkoituksiin.

  Kiittäen: Juha Korkee

  #10770

  Luonto hoitaa.

  Aamun kännykkäjakelustani:

  ”Enemmistö heittää älymystön antamat neuvot ylösalaisin päin naamaa takaisin. Älymystö turhautuu neuvomiseen. Älymystö ei enää kurkottele alaspäin neuvomaan, vaan antaa itsensä nousta vapaaseen korkeuteen. Luonnon, todellisuuden syliin, lepoon ja edistymään vapaata edistymistä. Jarruttelematta. Luonto hoitelee enemmistön jatkossa. Luonnonmukaisiin määriinkin. Väkiluku on tällä kertaa planeetalla 10 – 20 kertaa liian suuri. Osa tästä tapahtuu enemmistön kuolemisina, osa taas heidän luontoon sulautumisena, jolloin luonnon tasapaino toteutuu. Se, että ei tule toimeen väkivaltasuuntautuneiden kanssa taitaa olla suurta viisautta. Koko todellisuus pitää tiedostaa. Myös hienojakoinen todellisuus. Ja materianseutua ympäröivä ääretön tyhjä.

  Rajoittumat ovat kohtalokkaita, ne leikkaavat persoonan. Rajoittumien pois heittelemisestä on seurauksena runsaasti tietoisuuden urkenemista. Rajoittumaton tulee tietoiseksi.

  Jos älymystö hoitaisi enemmistön asioita, älymystö saattaisi syyllistyä. Mutta kun luonto hoitaa, kukaan ei syyllisty. Luonnonoikeus toteutuu. Tämä on parempi järjestys. Luonnon järjestys. Evoluution esteetön ja jarruttelematon kulku. Luonnon tasapaino.

  Juha Korkee, ajattelija, Hyvinkää

  #10771

  Pesäero terveitten enemmistöön:

  Aamun kännykkäjakelustani:
  ”Liityin viikko sitten Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry:hyn ja sen sähköpostiverkostoon. Verkostossa on 89 aktivistia. Lähetin viisisivuisen kokemusasiantuntijaluentoni verkostolle aamulla. Maailmankuulu ekofilosofi Göran Ekström vastasi ja kehui ja kiitteli. Kirjoitti, että tekstini oli hyvää analyysia.

  Toiset kiitokset tuli maanviljelijältä, joka on myös jossain määrin kuuluisa ympäristöaktivisti, mukana useissa ympäristöjärjestöissä. Hän kiitteli erikoisesti siitä, että on viisasta tehdä pesäero terveitten enemmistöön. Hän sanoi itsekin olevansa mieluummin hullujen kanssa samansuuntainen terve ja erossa terveitten enemmistöstä. Tuntuu tosi hienolta.

  Puheenjohtaja sanoi, että sähköpostiverkosto on hyvin aktiivinen, joten sieltä saattaa tulla vielä muitakin kommentteja.”

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10782

  Lueskeltavaksi joutilaille.

  Jos sen sijaan olet kiireinen, voit jättää tämän pitkän tekstin lukematta ja voit luottaa siihen, että saat aiheellisiksi koetut asiat tulitikkulaatikoihin pakattuina aikojen saatossa seuramme vuorovaikutuksen seassa.

  Ylisuuret kappalejaot johtuu siitä, että teksti on kiepattu Wordista leikepöydän kautta sähköpostiin, jolloin kone aina tekee omavaltaisesti ylisuuret kappalejaot. Teksti on mennyt kirjeinä Helsinkiin ex-elonkehäläiselle ja Kajaaniin ajattelijalle.

  Miten otuskunta, (jota me ihmisetkin olemme ikiääretö) menisi hyvään ja sitä parempiin suuntiin. Ettei menisi huonoon päin ja pahaan. Tarvitsisi tehdä sellaista, että keräisi ja julkaisisi sellaisia asioita, joista vallitsee, tai alkaa vallitsemaan, yleinen yksimielisyys. Että kaikki olis niistä samaa mieltä. Politiikasta ei saa sellaisia. Eikä uskonnosta. Eikä seksuaalisuudesta. Mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että 1.) luonnon tasapainoa ei saa järkyttää. Ja siitä, että 2.) otuskunnan pitäisi olla niin tervettä, että hoitoja ei lainkaan tarvittaisi. Ja siitä, että 3.) kuolema pitäisi voittaa ja ikinuoruus saavuttaa. Tällaisia yksimielisyysasioita vois löytyä muitakin. Ja ne koottaisiin pitkälle janalle, ja sitä janaa pitkin sitten edettäisiin oikeaan suuntaan yhteisymmärryksessä. Ja päästäisiin parempaan hiljalleen. Hullut alkais voittailemaan sairautensa. Kehitysvammaiset normalisoituilemaan. CP-vammat lievittyilemään. Liikuntavammat. Sokeat, kuurot, kuurosokeat. Invalidit. Kaikki alkais toimertumaan sairauksistaan, vioistaan, ja vammoistaan, hiljalleen. Päihde- ja huumeasioista myös. Rikollisuudesta ja terrorismista. Riippuvuuksista. Kiusatut. Kiusaajat.

  10 vuotta sitten tuli se ”yhden luukun periaate”, eli että sekä hullut, että päihdeongelmaiset hoidetaan yhdellä luukulla. Vastustin sitä. Tuntui pahalta kun meidän selkiin lyötiin hullun leimaa ja juopon leimaa. Ja viime aikoina on alettu lyömään myös kriminaalin leimaa. Tulee yhteen selkään liian montaa raskasta leimaa. Mutta viime aikoina oon alkanut miettiin, että tämä suurjoukko voisi hyvin olla sillätavoin yhtenäinen, että terveitten enemmistö olisi kääntänyt meille selkänsä ja rakentaisi raja-aitaa heidän ja meidän välille. Tähän joukkoon voisivat siis kuulua kaikki tällaiset ihmiset, otukset, koko otuskunnassa ympäri avaruuksien. Ilmeisesti myös maahanmuuttajat ja työttömät.

  Ainakin on selvää, että otus päätyy erimielisyyteen terveitten enemmistön kanssa, jos on heitä älykkäämpi. Ja silloin kulkeutuu johonkin näistä meikäläisten joukoista. Mitä se sitten on, jos yksilö päätyy erimielisyyteen terveitten enemmistön kanssa siksi, että pitää oikeasta, oikeudesta, todesta kiinni enemmän, kuin terveitten enemmistö. Diakonissalaitoksen mukaan sellainen henkilö on juuri älykkäämpi, koska se on älykkyyttä, kun todet sitovat henkilöä. Minä olen miettinyt tätä Kauko-Idän mielenrauhaoppien valossa, etenkin Lai –nimisen opin merkeissä. Lai opettaa, että vaikka henkilön älyllinen aloitustaso olisi hyvinkin heikko, jos hän pyrkii oikeaan ja toteen sisukkaasti, eikä tee oikeasta ja todesta tinkimisiä, hänen älyllinen tasonsa nousee nopeasti ja hän saavuttaa korkean älykkyyden. Minun näkemykseni mukaan hän näin joutuu myös ristiriitaan terveitten enemmistön kanssa. ja, että oikeastaan, jos kuka tahansa on hyvässä yhteisymmärryksessä terveitten enemmistön kanssa, ei hän voi olla kovin älykäs, koska terveitten enemmistöä eivät todet sido, ja he tinkivät laajasti ja paljon oikeasta ja todesta, ja suhtautuvat asiaan niin, että ei sillä ole väliä, eihän se mitään haittaa.

  Terveitten enemmistö on myös väkivaltainen, ja suhtautuu niin, että siitä seuraavasta syyllistymisestä on heille vain vähäinen haitta. Aina älyllinen suuntautuminen ja väkivaltainen suuntautuminen ovat toistensa vaihtoehtoja. Älyllisesti suuntautunut ei ole väkivaltainen. Ja näidenkin suuntautumiserojen merkeissä ajaudutaan konfliktiin. Älyllisesti suuntautuneet voivat hyvin ystävystyä keskenään ja muodostaa omaa joukkoa. Me hullut olemme juuri tätä joukkoa. Terveitten vähemmistö, älymystö, on myös tätä joukkoa.

  Kun otuksen äly ei riitä, hän yrittää väkivallan avulla. Juuri sellaista väkeä ovat terveitten enemmistö. Lääkehoito on juuri tällaista väkivaltaa. Lääkehoitoa tehdään siksi, että lääkärin äly ei riitä hullun kohtaamiseen, ja hän tuntee sen selvästi. Hän luopuu yrityksestä ja määrää lääkkeitä.

  Ja juuri toi loppuosa tosta ajatuksesta on aivan sama somaattisissakin vaivoissa. Lääkärin osaamiset eivät riitä, ja hän ymmärtää sen hyvin, ja luopuu yrityksestä, tai ei edes ala yrittämään mitään ratkaisua, ja turvautuu lääkkeiden määräämiseen. Samaa sarjaa ovat sähköshokit, röntgenit, ja valtaosa leikkauksista, tai pisimmälle ajateltuna kaikkikin leikkaukset. Kaikki ne ovat väkivaltaisia tapoja ja kaukana älyllisestä vaihtoehdosta. Älyllinen vaihtoehto olisi siis hyvin pitkällemenevästi jotakin toisenlaista. Luonnonvoimien suurta näytelmää. Älyn ja viisauden temmellystä. Luonnon neutraalin tapahtumisen seurailemista, uusien tosien joka hetki leikatessa ja muuttaessa vanhan. Vanha muuttuu, tai haurastuu ja lahoaa luonnon kiertoon. Luonnonvoimat muuttavat vanhan.

  Lääkärin herruuden korottelu leikkaa lääkärin itsensä luonnonvoimilla. Hänestä ei ole enää haittaa meille muille. Luonnon sylissä menestymme. Ja esteet lähtevät pois, niin, että (parannumme) korjaannumme, emmekä tarvitsekaan enää väkivaltaa, lääkäriä, emmekä väkivaltaista hoitoa.

  Juuri näitäkin ajatuksia leviää koko ajan ympäri ikiäärettömän. Tänäkin hetkenä toivon, että otuskunta saisi tämän hyvän heti, eikä mitään viivytystä tapahtuisi. En tavoittele itselleni mainetta, kunniaa, rahaa. Ateistisen, uskonnottoman paratiisisaation tapahtuminen on hyvä ja sitä parempi tosi. Pääsen askel askeleelta koko ajan hiljalleen paratiisisoituneeseen todellisuuteen. Se on paljon parempaa, kuin maine, kunnia, ja raha olisi.

  Niinpä kirjoittelen näitä kaikenlaisiin ilmaisjakeluihin ja globaalilevikkeihin, ja tarkoitan tämän ympäri tähtitarhojen ikiääretö. Valitettavasti en osaa muita kieliä, kuin suomea. Mutta monet levittää tällaista kaikilla kielillä ja kaikella vuorovaikutuksella. Ja luonnon neutraali tapahtuminen koko ajan.

  18,25 su 26,4,2015

  Vappu on pian sitten. Olin Tampereella eilen Vihreä Elämänsuojeluliitto ry:n kokouksissa. Hallituksen kokous, kevätkokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Sen jälkeen mentiin vielä musiikittomaan ravintolaan keskustelemaan kolmeksi tunniksi. Liityin kevätkokouksessa jäseneksi, 20 €. Pentti Linkola ei ollut paikanpäällä, mutta Göran Ekström oli, ekofilosofi. Muut olivat nuorempia.

  Se kun selitin sitä, että minussa on sellaisia vääntyneitä, persoonassani, aivoissani, on virallista psykiatriaa. Viime vuosina johtavat psykiatrit ovat rakennelleet tämän vanhan totuuden ratkaisemiseksi uutta käsitystä ja se on sellainen, että mielen sairautta ei lainkaan ole, on vain vaikeuksien vääntämiä ihmisiä, ja heidän tilanteenmukaiset oireensa. Vaikeudet voitetaan. Kenelle tahansa tulisi psykoottisuutta, äänien kuulemista, harhoja, vainoharhaa, jos vaikeudet pahasti vääntäisivät. Tampereen psykiatriajohtaja Klaus Lehtinen on tässä johtavien psykiatrien joukossa. Hän on myös iso vaikuttaja Psykiatriyhdistyksessä ry. Tein Klaus Lehtisen ajattelusta jutun Helmi –lehteen viime syksynä. Olin Psykiatriyhdistyksen seminaarissa Tampereella toissatalvena Skitsofreniayhdistyksen edustajana kuulemassa hänen puheensa. Tuntuu siltä, että meidän ongelmat hiljalleen ratkeavat.

  Mutta ihmiskunnan kulku on vanhastaan kuolemaan kulkemista, ja vanhuuden heikkouteen ja vaivoihin. Emme elä viisaasti. Jos eläisimme viisaasti, olisimme ikinuoria, ei olisi tapaturmia ja onnettomuuksia, emme saastuttaisi, ja meitä olisi paljon pienempi väkiluku tällä planeetalla, joten olisimme nokkaa kohden paljon rikkaampia. Meillä ei olisi sairauksia, eikä vikoja eikä vammoja, ei puutteellisuuksia, eikä vajavuuksia. Olisimme kaikki kauniita ja komeita. Seksuaalisuutemme olisi pelkistä hyvistä puolista koostuvaa. Hyvistä ja sitä paremmista, eli kansakoulunumeroissa 8 – 10 aluetta. Luonnonvarojen kulutuksessa olisimme luonnon tasapainossa, niin, että luonnonvarat eivät meidän takia kuluisi.

  Tänä päivänä meiltä puuttuu näitä ratkaisuja, koska olemme edenneet fyysiseen ja väkivaltaiseen suuntaan, ja menettäneet kykyä tuntea luonnon hienojakoista tapahtumista. Huomaamme vain karkeat ja suuret elementit ja niiden liikkumisen, mutta sellaisesta on seurauksena, että osaammekin ainoastaan sellaista, ja meiltä puuttuu osaaminen hienojakoisen toimimisen alueilla.

  Tällainen hienojakoinen mahdollistaisi paljon juuri edellä kuvailemaani tavoitteistoa, niinpä osaamisia kannattaa kehittää tähän suuntaan.

  Siellä isokokoisten karkeiden elementtien suunnalla on myös väkivaltaisuus. Taas hienojakoisella suunnalla on älyllisyys, henkisyys, filosofisuus, ja aineen hienojakoinen, eli loppukin todellisuus. Aineen isokoinen ja karkea todellisuus on tietenkin täyttä todellisuutta, mutta se on vain senpuoleinen pää koko todellisuudesta.

  Osa Luonnonfilosofian Seuran tieteilijöistä junnaa edelleen henki-aine dualismissa, eivätkä ole päässeet siitä yhtään eteenpäin. Toisille taas on selvää, että on koko todellisuus ja ajattelu on aivojen aineiden toimintaa ja liikehdintää, ja että avaruudessa kaukana materianseudun takarajoilta alkaa ääretön tyhjyys. Ja että materia on vain se tietty määrä ainetta. Itse olen siinä käsityksessä, että aine on nimenomaan syntynyt tyhjästä hyvin paljon pitempien aikojen kuluessa, kuin mitä nyt tieteessä väitetään universumin iäksi. Näyttää siltä, että noiden ikälaskujen tulos johtuu laskuihin sisältyvistä vääristä tiedoista. Sen lisäksi kun laskuja on tehty uudestaan on jouduttu aina pidentämään todellisuuden ikää. On selvää, ettei nykyinenkään käsitys kestä pitkään, kun sitä taas pidennetään. Mutta pitkä matka on vielä mentävä ennen kuin kunnollinen tieto alkaa heille selviämään.

  Henki(syys) on hienojakoista ainetta (ja sen liikehdintää).

  Ihmiskunta kerrostuu. Monet antavat itsensä nousta vapaaseen korkeuteen. Eivät enää jatka yhteisön kahleessa, jarruttaen edistystään. Yhteisön kahle, enemmistön liittouma ei vastaanota tietoa todellisuudesta, ja jää jälkeen koko ajan pahemmin ja pahemmin. Heillä on uskomuksia, jotka ovat vääriä, ja siten tuhoisia. Heidän pitäisi irroittaa niistä uskomuksista ja ottaa vastaan todellisuuden havaintoja. Runsaasti vielä.

  Enemmistölle on selitetty asioita väsymättömästi, mutta heiltä ne asiat tulee takaisin päin älymystön naamaa ja ylösalaisin käännettyinä. Neuvonsa saa sieltä takaisin ylösalaisin käännettynä naamalleen. Heille ei kelpaa todet eikä järki. Heitä on paljon, ja siksi he ajattelevat, että heidän ei tarvitse enää välittää tosista, koska heitä on niin paljon.

  Tämä ihmiskunnan kerrostuminen moniksi kerroksiksi, kerrostumiksi, johtaa useisiin, moniin, maapalloihmislajeihin jakaantumiseen. Älymystökin turhautuu saamaan neuvonsa ylösalaisin käännettynä naamalleen, ja halu tehdä neuvomis-vapaaehtoistyötä vähenee, neuvominen loppuu, ja älymystö antaa itsensä nousta vapaaseen korkeuteen omiin verkostoihinsa ja vapaasti koko todellisuuden syliin ja ymmärtämiseen. Olokin paljon helpottuu, kun ei enää tarvi olla heikompien neuvomisen väänteessä alaspäin kurkottelemassa.

  Ja oma edistyminen tietenkin oikein ryöpsähtää eteenpäin.

  Tämä älymystö valloittaa juuri hienojakoista todellisuustietoisuutta, ja alkaa onnistumaan sellaisen luonnon havainnoinnissa ja sovussa sen luonnon kanssa elämisessä. Älymystö oppii liikuttelemaan myös suurikokoisia ja karkeita elementtejä hienojakoisen luonnon voimilla, sillä näitäkin voimia kerääntyy paljon silloin, kun käytetään näitä ajattelu alueita massoittain. Opitaan käyttämään kaikkialle ulottuvia kaikkia luonnonvoimia, ikiääretö.

  Ja tällätavoin kun toimitaan, eivät luonnonvarat kulu, eikä tule saasteita, koska toiminta on koko luonnon tasapainossa.

  Väkiluku maapallolla on aivan liian suuri. Koska enemmistö ei ota vastaan tätä totta, eikä tee tehokkaita toimia väkiluvun vähentämisessä, älymystö-vähemmistö ja hullut, turhautuu, lopettaa neuvomisen ja itse alkaa harjoittamaan oikeata väkilukua, ja luonto hoitelee enemmistön oikeisiin mittoihin. Osittain se tapahtuu niin, että heidän väkilukunsa pienenee luonnon asiana, ja osittain niin, että he sulautuvat luontoon, jolloin heistä ei enää ole planeetalle haittaa. Tämä tapahtuma käynnistyy ja etenee sen verran, minkäverran älymystö-vähemmistöä ja hulluja on lähteneenä omalle tielleen. Luonnonvoimat tekevät tämän. Eikä ihmisen tarvi tehdä. Luonnonoikeus toteutuu.

  Ja tätä tehdessään luonto käyttää kaikkia voimiaan, ja kaikkea todellisuuttaan, myös pienintä yksityiskohtatarkkuutta ja jokaisen asian täyttä arvoa. Vääryyttä ei lainkaan tapahdu.

  Ihmiskunnassa tällaisessa ajattelussa liikkuu kasvava vähemmistö. Ihmisiä nousee siihen vapaasen korkeuteen, ja verkostoituu sellaisten vertaisten kanssa. Enemmistö ei säädä lakeja tälle alueelle, koska he ei aisti, eikä tiedosta näitä asioita. Tämä on sikäli vapaata korkeutta. Älyllisesti rajoittuneilla ei ole mahdollisuutta tietoisuuteen. Mutta heidän kannaltaan valoisa tosiasia on se, että rajoittumat voi alkaa piinaamaan heitä ja silloin he tulevat halukkaiksi heittämään sellaiset rajoittumat pois. Ilmeisesti kuka heistä milloinkin heittää aina jonkin rajoittuman pois, ja niin he nousevat hiljalleen parempaan ja parempaan tietoisuuteen. Ainakin ne heistä, jotka todella heittelee rajoittumiaan pois.

  Kun vaaleissa äänestysprosentti alenee, sen seurauksena vaalin tulos ei sido ihmisiä enää niin kahleena, ja suuret ihmisjoukot heittelevät näitä rajoittumiaan pois. Älyllinen suuntaus vahvistuu. Tietoisuus kohenee.

  Nämä rajoittumat ovat hyvin mielenkiintoinen aihe psykologiassa. Ihmispersoonan rajoittumatilanne määrää persoonan, ja sellainen näkyy myös psykologisissa testeissä. Vapautuneempi ihminen etenee tuloksiin paremmin. Ja on edennyt ennenkin, joten on korkeammalla tasolla. Puhutaankin älyllisistä rajoittumista. Ne leikkaavat persoonan pahasti. Älyllisten rajoittumien leikkaama jäljelle jäänyt tynkä ei ole älykäs.

  17,44 su 3.5.2015

  Onpahan taas tullut pakinoitua. Tuntuu hyvältä saada lukijoita ja ajattelijoita ympärilleen. Henkinen ilmapiiri koko ikiääretö tulee parempi. Älyllinen vaihtoehto kiinnostaa mua. Ajattelu liikuttelee aivojen hiukkasia ja koko ikiääretö liikehtii siinä ympärillä. Ajattelu liikuttelee koko todellisuutta. Ajattelija ei ole neuvoton, eikä hänen tarvitse turvautua väkivaltaan eikä pahuuteen, sillä hän voi ajattelulla edistää evoluutiota hyvään ja sitä parempaan suuntaan. Kansakoulunumeroissa suuntaan 8-10. Paratiisisoida. paratiisisatiota tapahtuu koko ajan, ja otuksella mahdollisuus itsekin paratiisisoida.

  Summa summarum: Ikiääretö todellisuus toimii sillä tavoin, että mitä selvemmin älymystö-vähemmistö ja hullut on alkaneet harjoittamaan oikeata väkilukua, sitä voimakkaammin kaikki luonnonvoimat rajoittavat enemmistön oikeisiin ja sopiviin mittoihin ja määriin, ja sulauttaa heidät luontoon. Kun me nostamme profiiliamme henkisyyden ja tietoisuuden asioissa, se muuttaa todellisuuden järjestyksen niin, että eri lajit kulkevat luonnon tasapainoon kaikin tavoin, myös määräisyytensä tavoin. Luonnonvoimiin kuluvat kaikki luonnonvoimat, myös mekaaniset luonnonvoimat.

  Lai opetti, että ei pidä tinkiä oikeasta ja todesta. Sillä tavoin äly lisääntyy. Tämä on oikea tie.

  Juha Korkee, ajattelija, Hyvinkää

  #10783
  Nimetön
  Vieras

  Voi, voi Juha. Kaitpa noilla mielipiteillä on parempi elää. Tulee mieleen totuus, että jokainen meistä on omanlaisensa.

  #10789

  Tämä ”Lueskeltavaksi joutilaille” -kirjoitus on tähän mennessä menyyt 240 ihmiselle. Joukossa THL:llän psykiatriajohtaja, Tampereen psykiatriajohtaja, Länsi-Pohjan (Keroputaa) psykiatriajohtaja, Kellokosken sairaalan koko keskijohto, Hyvinkään avohoidon työntekijät, Pohjoismaisen psykiatrian pakon vastaisen Rintaman johtaja. Ja Vihreän elämänsuojelun Liiton verkosto 93 ihmistä. Skitsofrenaiyhdistyksen tiedotustoimikunta. Moniääniset ry:n aktivisteille. Helmi ry:n Helmikeskustelu netissä.

  Olemme ajan hermolla. T: Juha Korkee

  #10804

  Koska Lehtiryhmässä joku teki aloitteen ”Meikäläiset muulla maalla” -palstan perustamisesta, ja koska sellainen kauan sitten olikin Helmi -lehdessä, ajattelin laittaa seuraavan ryhmällemme:

  Olin eilis iltana Luonnonfilosofia Seuralla Tieteiden Talolla seminaari-illassa, aiheena: Filosofian ja empiirisen tieteen kohtaaminen.

  Olin laajasti erimieltä illan aikana esitetystä muisti-spesialismista. Se kaatui seuraaviin ideoihin kokonaan.

  Von Neuman yritti kehittää paremman matematiikan ja logiikan, mutta ei onnistunut siinä. Todettiin kuitenkin, että olemassa oleva matematiikka ja logiikka ovat väärät ja huonot.

  Tiede tuntee kaksi aikakäsitystä, psykologian ajan ja fysiikan ajan. Sekä Einstein, että muinaiset intialaiset esittivät, että aikaa ei lainkaan ole, on vain liikettä ja liikehdintää.

  Selkeä aikakäsitys oli mahdottomuus toisenkin luennoitsijan mukaan.

  1900-luvun tiede kaatuu valtaosaltaan.

  Muinainen Thales (noin 380 e.a.a) esitti, että on vain ykseys. Kaikki on tätä ykseyttä.

  Liikehdintä on vapaa suure. Se elää vapaasti. Niin syntyy muutos, vanhan luontoon hajoaminen, ja myös tyhjästä aine.

  Suoraviivainen liike on mahdottomuus. Kahden pisteen välimatka on ainoa suora.

  Existenssifilosofian mukaan tärkein filosofia ei ole ontologia(oppi olevasta), vaan se on etiikka. Koska kohtaamiset ja vuorovaikutukset ovat tärkeimpiä.

  Ensiksikin: Luennoilla todettiin, että tiede tuntee kolme aikakäsitystä, tavallaan, vaikka se kolmas onkin se, että aikaa ei ole. Tunnetaan psykologian aikakäsitys ja fysiikan aikakäsitys. Ja kolmantena sekä Einstein, että muinaiset intialaiset esittivät, että aikaa ei lainkaan ole, on vain liikettä, liikehdintää. Niinpä selkeä aikakäsitys on mahdottomuus.

  Toiseksi. Tekstini ei ollutkaan tarkoitettu ensisijaisesti ymmärrettäväksi, vaan oli tarkoitus vaan assosioida niitä teemoja, joiden merkeissä juuri 1900-luvun tiede kaatuu. Viimeisen viidentoista vuoden aikana saadut uudet tulokset kumoavat laajasti vanhan. Se on niin valtava massa yksityiskohtia, että sitä on mahdotonta kenenkään tarkasti esittää. Mutta voimme assosioida vanhan tieteen valtavan massan kaatumista, ja sillä tavoin saavuttaa tietoisuutta ja vastaanottokykyä, niin, että herkästi aistimme uudet virtaukset, todellisuudessa, ikiäärettömässä. Globalisaatiossakin. Suomi on kielimuuristamme huolimatta tieteen ajan hermolla oikein hyvin.

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10810

  ”Uutuuskirjat lyttäävät nykyajan psykiatrian

  http://www.iltalehti.fi/mieli/2015051719710238_md.shtml

  Täten tiedotan, että Vaikuttamisryhmää ei perjantiana 22.5.2015 ole Pasilassa. Sensijaan ryhmä menee kahden uutuuskirjan julkistamistilaisuuteen, josta on tiedot seuraavassa. Ohjelma alkaa jo klo 12 ja jatkuu aina kunnes klo 15 alkava yleiskeskustelu päättyy. En tiedä paljonko keskusteluun on varattu aikaa, mutta helpostihan tuossa menisi ainakin tunti.

  Hyvää virkistysretkeä kaikille !!!

  Tervetuloa psykologi Aku Kopakkalan uutuuskirjan julkistamistilaisuuteen! Sekä James Daviesin teoksen suomennoksen julkistamistilaisuuteen.

  Päivä: perjantai 22.5.2015
  Aika: klo 12-16
  Paikka: Balderin sali
  Osoite: Aleksanterinkatu 12, 00170 HELSINKI

  Ohjelma:

  Klo 12.00 Tilaisuuden avaus
  Klo 12.15 Psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman esittelee uutuuskirjan
  James Davies: Hajalla – onneton totuus psykiatrian nykytilasta teemat.
  Furman on kirjoittanut kirjan suomalaisen esipuheen.
  Klo 12.45 Psykologi Aku Kopakkalan Masennus – Suuri
  serotoniinihuijaus -kirjan julkistaminen. Kopakkala kertoo kirjassa
  tutkimuksistaan, jotka osoittavat masennuslääkkeiden toimivan lähinnä
  lumevaikutuksensa ansiosta. Samalla ne aiheuttavat vakavia haittavaikutuksia
  monille käyttäjille. Masennuseläköityminen johtuu Kopakkalan mukaan ennen
  kaikkea nykyisestä lääkehoitokäytännöstä. Kopakkala osoittaa kirjassaan,
  että parempia tieteelliseen näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä on
  runsaasti.
  Klo 13.15 Tauko
  Klo 13.30 Kommenttipuheenvuorot ”Miten tästä eteenpäin?” Puhujina mm.
  psykiatri Marja Vihervaara ja dosentti Thomas Wallgren.
  Klo 14.30 Tuotelanseeraus. Psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman esittelee
  uuden tuotteen, joka toimii masennuksen hoidossa tehokkaasti ja ilman
  haittavaikutuksia.
  Klo 15.00 Yleisökeskustelua

  Juha Korkee

  #10838

  Mielipide, vieraantuneisuus, harha, dementiat, psykologinen torjunta eli tiedostamattomuus, poolisuus eli politiikka, demokratia, ovat samaa juttua. Hyvin vaarallista. Kohtalokkaat seuraukset.

  Tiedostelu, tietoisuus, luonnon neutraalin tapahtumisen seurailu, faktat eli uudet todet, normaali realiteettitestaus, realismi, politiikattomuus, asiantuntemus ja oman asian tuntemus, ovat samaa juttua. Elämän ja vastuksien voittamisen asiaa.

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10843

  Talvi Luonnonfilosofian Seurassa teki hyvää. Vanhentunutta todettiin vääräksi suuret määrät. Vanhoja paradigmoja kaadettiin suuri massa. Vielä on huomenna tiistaina luento-ilta ennen kesälomaa.

  Tietysti vanhasta väärästä eroon pääseminen tekee isoa vapautumista ja sen tuloksena runsasta eteenpäin pääsemistä. Muistivankilasta vapautumista. Uuden toden vastaanottamista. Ja omalla järjellä ohjaamistakin vähän.

  Emme ole tunnottoman kohtalon uhreja. Voimme itsekin ohjata vähän, ja enempi ohjaaminenkaan ei ole kiellettyä, taitomme ja osaamisemme ei vaan useinkaan siihen enempään ohjaamiseen riitä. Luonnonvoimia vastaan nousemisesta ihmisen voimilla on tuhoisat seuraukset sille ihmiselle. Jotenkin.

  Keväällä liityin myös Humanistiyhdistyksen sähköpostiverkostoon ja käyn siellä luennoilla. Vanhoja paradigmoja kaadetaan sielläkin.

  Ja nyt liityin myös Suomen Filosofiyhdistyksen sähköpostiverkostoon, luennot alkaa syyskuussa. Sama meno on sielläkin.

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10844
  Timo Krohn
  Jäsen

  Kas, kas, kyllä Juha on aktiivinen filosofisissa harrastuksissa ja kuuluu moneen yhdistykseen. Olet oikeassa siinä, että luonnonvoimia vastaan ei pidä nousta. Mitä ovat luonnonvoimat? Ovatko ne ihmisyhteisössä vaikuttavat voimat ja sidonnaisuudet? Muistan sellaisen tapauksen, että itävaltalainen lääkäri, muistaakseni Semmelweiss, teki jonkin havainnon lääkärien toiminnasta, joka aiheutti sairauksia ja oli tuhoisaa. Kyse oli siitä, että lääkärit ja lääketieteen opiskelijat eivät desinfioineet käsiään ennen kuin alkoivat käsitellä potilaita.

  Semmelweissin havainnot olivat oikeita, mutta suututtivat monet lääkärit. Wikipedia-artikkelin mukaan Semmelweiss koki niin monia nöyryytyksiä, että hän kuoli mielisairaalassa. Tietenkin tässä olisi hyvä tietää, minkälaisia olivat nöyryytykset ja miten ne käytännössä ilmenivät.

  Voiko mielenterveyskuntoutuja ammentaa tästä viisautta ja voimaa omaan elämäänsä? Eihän se tietenkään poista meidän oireita, jos itävaltalainen lääkäri on 1800 -luvun puolivälissä tehnyt oikeita havaintoja lääkäreiden käytöksestä. Juha voi varmasti kommentoida asiaa, kun hän oli viime perjantaina mielenkiitoisessa tilaisuudessa, jossa haastettiin psykiatriassa vallalla olevia käsityksiä.

  Uni on ihmiselle tärkeää ja itse olen kärsinyt paljon unettomuudesta. Olen huomannut, että uniongelmat korreloivat voimakkaasti psyykkisten häiriöiden ja oireiden kanssa. Tämä ei ole mitään uutta. Tämän ovat varmasti todenneet monet muutkin ja siitä puhutaan alan oppikirjoissa. Omalla kohdalla ongelmana on ollut se, että miten saada luonnollinen, hyvä uni.

  Viime yönä nukuin yllättävän hyvin. Se vaikutti heti vireeseen tänään työharjoittelussa. Jaksoin olla hyvin mukana tietotekniikkaopetuksessa ja tehdä omia työtehtäviäni.

  Tim7

  #10849

  Psykoanalyysi on naturalistinen, perimmältään. Sen mukaan kaikki on luontoa. Ihminen on luonto-eläin, jolla on ihmisen ominaisuudet. kaupungitkin ovat luontoa, ne ovat tämän ihmis-eläimen yhdyskuntia.

  Tim kysyy mitä ovat luonnonvoimat. Ne ovat siis kaikkia, mitä voimia tahansa. Ja luonnon tapahtuma on sekin tavallaan, kun ihminen nousee yltiöisesti ja uhmaten näitä luonnonvoimia vastaan. Tosin siitä on ihmiselle surkeat seuraukset. On luonnonmukaista, että ihmisen uhma sortuu surkeaan tappioon.

  Lääkärikunnassa on meneillään hajaannus. THL:llän tutkija sanoi mt-messuilla syksyllä, että skitsofrenia on geneettinen sairaus. Tampereen psykiatriajohtaja Klaus Lehtinen sanoi, että skitsofrenia ei ole geneetinen sairaus, ja skitsofreniaa ei ole lainkaan olemassa, on vain vaikeuksien vääntämiä ihmisiä ja heidän tilanteenmukaiset oireensa. Kenelle tahansa tulis masennusta, äänien kuulemista, psykoottisuutta, harhoja, vainoharhaa, jos vaikeudet pahasti vääntäisivät. Viime keväänä lääkäri, mikrobiologi, lääkärien kouluttaja Bruce H Lipton julkaisi, että emme ole geenien vankeja, geenit muuttuvat hiljalleen ja voimme itsekin vaikuttaa tähän muutokseen hyödyttävästi tai haitallisesti arvojemme, asenteidemme ja elämäntapavalintojemme avulla.

  Psykiatrikunta on jakaantumassa vanhan linja ja uuden linjan kannattajiin. Uudessa linjassa ei käytetä lääkehoitoa, ei sähköshokkia, jne. Näitä uuden linja psykiatreja on Suomessa vasta muutama, mutta maailmalla enemmän ja tämä on nouseva suuntaus.

  Juha Korkee, Hyvinkää

  #10887
  mies58
  Jäsen

  Hei Juhak

  Kirjoitit tässä eräässä aiemmassa viestissä että ”Von Neuman yritti kehittää paremman matematiikan ja logiikan, mutta ei onnistunut siinä. Todettiin kuitenkin, että olemassa oleva matematiikka ja logiikka ovat väärät ja huonot.”

  Minusta matematiikka ei voi olla väärää siinä mielessä, että se olisi moraalitonta. Matematiikka on minusta on abstraktia aivojumppaa, eikä sinällään vahingoita ketään. Fysiikan taustalla on matematiikka vahvasti. Sinällään fysiikan tutkimus ei ketään vahingoita ketään. Fysiikkaan pohjautuvat tekniset laitteet ovat joskus mukaviakin, mutta joskus ne pilaavat luontoa. Itse olen iloinen sähkölampusta, jääkaapista ja sähköjunasta.

  John von Neuman kehitti nykyisen tietokonearkkitehtuurin, johon tietokoneemme pohjautuvat. Tietokoneella on mukava tässä viestitellä kanssasi, kiitos Neumannin.

  Tälläisia asioita tuli mieleen viestistäsi kohdasta, joka koski matematiikkaa.Kiitos virikkeestä.

  terv. nimimerkki mies58

  #10888
  Nimetön
  Vieras

  Minun koulutus perustui matematiikkaan ja fysiikan lakeihin melkein kokonaan. Seuraan edelleen esim Cernistä tulevia tietoja sekä Valtaojan ja Enqvistin opuksia. Pidän jopa sellaisista pähkäilyistä.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 117)
 • Alueelle ‘Arkisto’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.