Vuosikokous to 29.4. klo 16.00

Tervetuloa Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 29.4.2021 klo 16 alkaen.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaalit tulevat ennakkoon tutustuttavaksi yhdistyksen verkkosivuille ennen kokousta.

Vuosikokous järjestetään etäyhteyksien avulla Vallilan Helmi-talolta, jossa kokoukseen osallistuvat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja tarvittavat vaalitoimitsijat. Covid-19-epidemiaan liittyvät terveydensuojeluvaatimukset huomioiden yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen etäyhteyksien välityksellä. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tulee tehdä viimeistään 21.4.2021 tällä sähköisellä lomakkeella.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenellä on äänioikeus mahdollisissa äänestyksissä, jos ilmoittautuminen on tehty viikkoa ennen vuosikokousta eli 21.4.2021 mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Lisäksi kokouksessa erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet edustajat. Ehdokkaat esittäytyvät ennakkoon Helmin verkkosivuilla ja Facebook-sivulla huhtikuussa 2021. Ehdolle voi asettautua myös vasta varsinaisessa kokouksessa.

Lähetämme osallistumislinkin, ohjeet etäkokoukseen osallistumisesta kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta. Järjestämme harjoituskokouksen 26.4.2021 klo 12:30, jossa opastamme TEAMSin käyttöä kokoukseen ilmoittautuneille. Harjoituskokouksen linkki toimitetaan muun materiaalin yhteydessä.

Peruutus kokoukseen osallistumisesta tulee tehdä 27.4.2021 mennessä osoitteeseen: heidi.saukkonen@mielenterveyshelmi.fi.

Vuosikokousmateriaaleihin pääset tutustumaan TÄÄLTÄ