Helmin syyskahveilla keskusteltiin yhdistyksen kuluvasta ja tulevasta vuodesta.

Yhden kokouksen malliin siirtymisen jälkeen yhdistyksen virallinen vuosikokous on järjestetty keväisin, mutta perinteeksi Helmissä on muodostunut Syyskahvit -keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi kuluneen vuoden toimintaa ja  jossa yhdistyksen jäsenillä sekä kaikilla toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus esittää toiveita ja kysymyksiä sekä yhdistyksen hallitukselle että työntekijöille yhteisesti.  

Tilaisuus aloitettiin kahvittelulla ja hallituksen edustaja Timo Krohnin ja toiminnanjohtaja Heidi Saukkosen tervetuliaissanoilla. Tämän jälkeen järjestösihteeri Tiina Kallio esitteli vuoden aikana toteutettua toimintaa ja sitten päästiin varsinaiseen keskusteluun. Keskustelua käytiin toiveista tulevan 40-vuotisjuhlavuoden toiminnasta ja vuosipäivän juhlistamisesta sekä muista mielen päällä olevista aiheista. Juhlaa silmällä pitäen tullaan alkuvuodesta toteuttamaan ideariihiä ja lisäksi vuoden vaihteen jälkeen julkaistaan Helmin päivitetty strategia.  

Otteita palautteesta vuoden varrelta:

Yhdeksi tärkeäksi keskustelun aiheeksi nousi ilta- ja viikonloppuaukioloajat. Tällä hetkellä talo on auki arkisin klo 9-16.30 ja lisäksi iltaisin on ryhmätoimintaa useimpina päivinä. Koronarajoitusten takia aiemmissa toimitiloissa ollutta vapaaehtoisvoimin pyörivää viikonloppuaukioloaikaa ei ole otettu käyttöön ja lisäksi uudet toimitilat ovat turvallisuusnäkökulmien takia erilaiset hallita kuin aiemmin. Lisäksi vapaaehtoisia viikonloppupäivystäjiä tarvittaisiin iso joukko, tällä hetkellä päivystyksestä innostuneita on hyvin vähän. Hallitus ja johto ovat pohtineet eri vaihtoehtoja ja tarvittavia resursseja myös lisätyövoiman näkökulmasta perusteellisesti ja nyt on tultu päätökseen, että viikonloppuaukioloja ei voida toteuttaa. Paukut keskitetään nykyisiin aukioloaikoihin ja iltaryhmiin.  

Tilaisuus oli erittäin antoisa ja monia hyviä ideoita tulevaan vuoteen saatiin kahvittelun lomassa, näitä lähdetään työstämään tapahtumakalenterin puitteissa eteenpäin. 

Kiitokset kaikille syyskahveille osallistuneille!