”Vaikutamme yhdessä” – ryhmä aloitti toimintansa

 

Helmi ry:n hallitus on käynnistänyt uuden ”vaikutamme yhdessä” – ryhmän jatkamaan vaikuttamistoimintaa, hiukan eri konseptilla kuin aikaisemmin. Ryhmä pyrkii aktivoimaan jäsenistöä kertomaan omista kokemuksistaan ja havainnoistaan mielenterveyspalveluiden toimivuuden kannalta. Ryhmässä pohditaan hoitoon liittyviä kehittämistarpeita ja kerätään yhteisvoimin tietoa mm. hoitokäytäntöjen muutoksista sekä lainsäädännön ja etuisuuksien muutoksista. Keskustelujen teemoja jaetaan Helmin nettisivuilla ja myös tiivistelminä Helmi – lehdessä. Erikseen niin harkittaessa joitakin tärkeitä asioita voidaan viedä hallituksen ja toiminnanjohtajan kautta myös eteenpäin.

Ryhmä on kokoontunut vasta muutamia kertoja, mutta jo nyt on noussut esiin mielenkiintoisia aiheita.

On nostettu esille mm. vireillä oleva sote – ratkaisu. Se aiheuttaa mielenterveyskuntoutujissa epätietoisuutta ja kysymyksiä. Keskusteluryhmän mielestä olisi tärkeää, ettei rahallisiin etuihin tehtäisi leikkauksia ja että varmistettaisiin hoidon saatavuus ja tehokkuus. Sote – uudistuksesta on tällä hetkellä liian vähän tietoa ja toiveena olisikin, että tulossa olevassa Mielenterveyspoolin kokouksessa konkreettisen tiedon tarvetta nostettaisiin esille.

Ryhmässä on puhuttu myös osatyökykyisten työllistämismahdollisuuksista, joka on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Asiaa valmistelevissa keskusteluissa on pohdittu vaihtoehtoina soveltuvaa yrittäjyyttä, joustavia työaikoja sekä osuuskuntatyyppistä työskentelyä. Työllistymisellä on todettu olevan taloudellisten hyötyjen lisäksi myös huomattava mielenterveyttä edistävä vaikutus. Tästäkin meneillään olevasta hankkeesta olisi tärkeätä kuulla enemmän.

Kiinnostusta herättävät myös tutkimustiedot uusista hyviin tuloksiin johtaneista hoitokäytännöistä. Tällaisia kohdennettuja hoitomalleja on julkistettu mm. masennuksen, skitsofrenian sekä epävakaan persoonallisuuden hoidon osalta. Uusien hoitomuotojen todettiin tulevan esille yksittäisinä pilottitutkimuksina, josta ne siirtyvät sitten viiveellä yleisemmiksi hoitokäytännöiksi tai jopa mahdollisesti käypä hoito suosituksiksi. Niistä halutaan kuulla, koska ne nostavat näistä ongelmista kärsivissä toiveikkuutta. Myös luennot kaikista edellä mainituista aiheista olisivat ryhmän käsityksen mukaan Helmin kuulijakunnalle tervetulleita.

Viimeisimmässä ryhmässä (paikalla Arja, Allan, Eija ja Tiina) keskityttiin Ulla Tiitun esiin nostamaan kysymykseen, joka oli sähköpostiryhmässä herättänyt vilkasta keskustelua. Ulla peräänkuulutti tukea hoidon lopettamiseen ja (hoidon) ulkopuolella oloon. Jos haluaa pois kuntoutujan roolista, tasaveroiseksi terveiden maailmaan, tilanteeseen kaivattaisiin tukijärjestelmiä. Tälle ”harmaalle alueelle” kaivataan uusia käytäntöjä ja sosiaalista kuntoutusta. Mutta yhteiskunnasta puuttuu taho, joka tällaista tukitoimintaa järjestäisi.

Aihe herätti keskusteluryhmässä kannanottoja. Todettiin, että suurimmalle osalle kuntoutujista jako terveisiin ja sairaisiin ei ole tarpeen, koska kukaan ei ole jompaakumpaa. Useimmalla ihmisellä on elämässään aikoja, jolloin voimat riittävät normaalin elämän haasteisiin, ja välillä vaiheita, jolloin tarvitsee jaksaakseen tukea. Siitä syystä on tarpeen olla Helmin tyyppisiä paikkoja, joista saa juttuseuraa ja mielen virkistystä. Tämän voi myös limittää muun elämän kanssa. Tosin niitäkin löytyy, jotka pystyvät itse omalla aktiivisuudellaan poimimaan ympäristöstään itselleen sopivat toiminnan elementit, jotka tekevät elämästä ”hyvän elämän”. Yhtä mallia ei ole, koska jokainen meistä on yksilö. Tästä moniarvoisuudesta on puhunut keskustelupalstalla myös Juha Korkee.

Ryhmä tuli kuitenkin siihen tulokseen, että hoidon piiristä pois ponnistaville pitäisi olla tarjolla tukea. Kontaktiverkosto saattaa olla harventunut ja yksinäisyys muodostaa suuren riskin. Olipa ratkaisuna saman kokenut ”kaveriryhmä” tai järjestön tukiryhmä, tehtävänä olisi kannustaa, rohkaista ja löytää uusia keinoja arjessa jaksamiseen. Myös Helmi ry:n roolista käytiin asian tiimoilta keskustelua. Vaikka Helmi ei ole hoitotaho, sen tarjoamaan vertaistukipalettiin saattaisi mahtua myös ”Kuntoutuneet helmiläiset”- ryhmä, jonka nimen eräs keskustelijoista heitti kehiin. Oleellista tällaisen ryhmän vedossa olisi tasa-arvoisuus ilman ”yläpuolelta katsovaa” otetta. Ryhmän tulisi olla vapaamuotoinen, mutta sovittuja pelisääntöjä noudattava.

Vaikutamme yhdessä – ryhmä jatkaa kokoontumisiaan Pasilan Helmi-talolla parittomien viikkojen maanantaisin klo 13.30. Seuraava kokoontuminen on 6.6. ja kesätauon jälkeen aloitetaan taas 15.8. Toivomme niin ryhmään kuin sähköpostikeskusteluunkin paljon osallistujia. Sähköpostikeskustelu – ryhmään pääsee mukaan ilmoittamalla yhteystiedot Helmin toimistolle. Tarkemmat tiedot ryhmän tulevista kokoontumispäivistä löytyvät myös Helmin nettisivustoilta ja ilmoitustauluilta.

Eija Honkala