Strategiasta 1.

 

Kun sovimme Satu Tuomisen kanssa, että aloitan kokemusasiantuntijablogin, ajattelin ensin kirjoittaa koulutustani vastaavia tekstejä kuten kielipakinoita.

Helmin toimintasuunnitelmassa 2015 ja Helmi-lehden kahdessa ensimmäisessä numerossa kannustetaan kuitenkin innokkaasti yhdistyksen jäseniä ottamaan kantaa Helmin strategian uudistamiseen. Aion ottaa pallon vastaan. Toivottavasti peliin tulee muitakin.

Kielipelistähän tässä on kyse ja sanavalinnoista. Otetaan esimerkiksi sana ”strategia”.

Wikipedian mukaan: ”Strategia (kreik. στρατός ’sotaväki’) tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen: hyvä strategia on tärkeä esimerkiksi sodankäynnissä ja liikkeenjohdossa.”

Helmi ry:n vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa todetaan, että : ”Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on määritelty säännöissä. Tavoitteiden toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla toimintaa on tarkasteltava strategisella tasolla aika ajoin.”

Yhdistyksen säännöissä toiminnan tarkoitus puolestaan määritellään tunnetusti näin: ”Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteiseen järjestöön psykiatristen palveluiden käyttäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet. Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvonta- ja tukijärjestönä.”

Reilun kolmenkymmenen vuoden aikana sanamuotoa on vähän muuteltu, mutta perusajatus on pysynyt samana; tarkoituksena on jäsenmäärän maksimoiminen alan muiden toimijoiden kustannuksella. Ensimmäisessä versiossa kohteena olivat ”kaikki mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista kärsivät henkilöt”, ja tietyssä vaiheessahan Helmin perustajan, ay-aktivisti Veikko Päiviön tavoitteena oli oman keskusjärjestön perustaminen MTKL:n kilpailijaksi.

Helmi-lehden juhlanumerossa 2/2013 käsitellään kattavasti prosessia, jossa PKE jaettiin kahtia ja vähemmistö perusti Helsingin mielenterveysyhdistyksen, nykyisen Helmi ry:n. Lehdessä kuvaillaan myös alkuaikojen estotonta vihakirjoittelua, jonka kohteena oli usein virkamieskunta. Uuden organisaation synty ja hengissä pitäminen edellyttääkin usein yhteisen vihollisen määrittelemistä (vrt Wikipedian sodankäyntiviittaus). Onko tällaista vihollista nyt osoitettavissa Helmin yhteishengen nostattajaksi?

Entä millä strategialla Helmi on tähän saakka pyrkinyt saamaan kilpailuetua esim. MTKL:n jäsenyhdistyksiin nähden? Ikävä kyllä varsinkin ns. vaikuttamisryhmän sähköpostituksissa on edelleen paljon vihapuhetta ja keskusliiton asiatonta mollaamista oman imagon korostamiseksi.

Uskonkin, että yhdistyksen hallituksen tavoitteena alkavassa strategiatyössä on löytää paitsi entistä tehokkaampia, myös nykyistä rakentavampia keinoja yhdistyksen sääntömääräisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Jäsenkunnassa ja varsinkin vaikuttamisryhmässä on käyty vuosia keskustelua näissä asioissa, hallitus ei ehkä ole aina ollut kuulolla.

Olen varma, että ideoita löytyy. Esittelen joitakin omiani ensi kerralla.

Kirjoittanut Juhani Weijola