Psykoterapia ja hoitotakuu

 

Psykiatrisen hoidon sektorilla käydään tällä hetkellä keskustelua psykoterapian saatavuuden helpottamisesta ja yhtenäistämisestä eri potilasryhmillä ja myös eri puolilla maata.

Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta pohtii mahdollisuutta, että psykoterapiapalvelut siirrettäisiin tulevien sote-alueiden järjestämisvastuulle. Näin parannettaisiin psykoterapian saatavuutta, torjuttaisiin eriarvoisuutta ja saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä.

Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat Suomessa noin 5 miljardia euroa vuodessa. Valtaosa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Peruspalveluista saatavissa olevilla, riittävän aikaisin aloitetuilla psykoterapioilla siirtyisi arviolta noin 7500 henkilöä etuisuuksien piiristä työelämään. Vuositasolla tämä merkitsisi 340 miljoonan kustannussäästöä, arvioi kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta.

Psykoterapia on Käypä Hoito – suositusten ja näyttöjen perusteella tehokkain mielenterveyteen vaikuttava hoitokeino. Psykoterapiajaksojen aloittaminen jo ongelmien alkuvaiheessa säästää kustannuksia, jotka kasvavat moninkertaisiksi ongelman päästyä hoitamattomana pahenemaan työkyvyttömyydeksi.

HUS:n psykiatrian linjajohtaja Jan – Henry Stenberg on esittänyt Mediuutisten (10.6.16) mukaan, että ahdistuneisuus ja masennuspotilaille tulisi rakentaa selkeä valtakunnallinen, portaittain etenevä hoitoonohjausjärjestelmä, koska tähän saakka hoitoon pääsy on ollut sattumanvaraista ja liian kauan kestävää. Hoidoksi tulisi tarjota terveyskeskuksissa ongelmien ensivaiheessa lyhytterapiaa ja mikäli se ei auta, erityissairaanhoidossa pidempää kuntoutusterapiaa. Terveyskeskuksissa psykoterapia voitaisiin järjestää esim. ostopalveluna.

Samoilla linjoilla on johtajaylilääkäri Samuli Saarni Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä (Mediuutiset). Hänenkin mielestään voitaisiin aloittaa lyhytterapialla tai nettiterapialla ja jatkaa tarvittaessa pidempiin terapiamuotoihin. Hänen mielestään terapioihin pääsy pitäisi liittää hoitotakuun piiriin. Sen pitäisi olla kaikille saatavissa olevaa hoidollista toimintaa eikä kuten nyt, Kelan järjestämää kuntoutusta työkyvyn ylläpitämiseksi.

Suomessa on viime vuosina koulutettu runsaasti psykoterapeutteja tekemään nimenomaan lyhytterapiaa. Näille terapeuteille ei ole ollut käyttöä, koska Kelan kuntoutuspsykoterapioissa tarjotaan pääsääntöisesti vain pitkiä 1 – 3 vuotta kestäviä psykoterapiasopimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä pohtii parhaillaan hoitoon pääsyn määräaikojen ja yhtenäisten perusteiden uudistamista. Työryhmällä on määräaika vuoden 1016 loppuun, joten lähitulevaisuudessa saamme kuulla kannanottoja ja päätöksiä myös psykiatrisen hoidon uudistumisesta ja muutoksista psykoterapiakäytännöissä

Eija Honkala.