Päiväsairaalahoidosta intensiiviseen avohoitoon

 

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 16.8. päätöksen lakkauttaa kolme päiväsairaalaosastoa, jotka sijaitsevat itäisellä, läntisellä ja pohjoisella alueella. Niiden tilalle muodostetaan intensiivisen avohoidon yksiköt psykiatrian poliklinikoitten yhteyteen.

Ensi kuulemalta uutinen voi herättää negatiivisia ajatuksia: taasko ollaan ajamassa alas mielenterveyden palveluita?

Tarkemmin ajateltuna uudistuksella saattaa olla monia hyviä seuraamuksia. Näistä voidaan mainita mm. seuraavat:

Intensiiviseen avohoitoon pääsemisellä ei ole jonotusaikoja, kuten päiväsairaalaan pääsyllä. Intensiiviseen hoitoon voidaan siirtyä suoraan poliklinikan lääkärin lähetteellä.  Myös vastuu hoidon suunnittelusta säilyy entisellä lääkärillä. Yksi ja sama vastuuhoitaja vastaa potilaan hoidosta koko hoitojakson ajan. Hoitotiimiin kuuluu lääkärin lisäksi sairaanhoitaja/toimintaterapeutti ja psykologi.

Hoitosuunnitelma tehdään kunkin potilaan kannalta yksilöllisesti. Hoidon kesto, tiheys ja sisältö räätälöidään hänen tarpeittensa mukaan. Tarjolla on hänen diagnoosiinsa soveltuvia terapiaryhmiä, toiminnallista ohjausta, psykoedukaatiota ja vertaistukea. Kun hoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti, se linkittyy paremmin muuhun hoitoon ja täydentää sitä. Järjestelmä hyödyntää entistä enemmän myös kokemusasiantuntijoiden tietämystä.

Kun psykiatrisissa sairaaloissa siirryttiin toistakymmentä vuotta sitten suurimuotoisesti avohoitoon, se tapahtui monien mielestä liian nopeasti ja valmistautumatta siihen, mitä sairaaloista uloskirjoitetuille potilaille tapahtuisi. Intensiivinen avohoito paikkaa tätä puutetta pitämällä potilaan tiukemmin suunnitelmallisen hoidon piirissä avohoidosta huolimatta.

Myös nykyisten päiväsairaaloiden toimintaan kuuluu kuntouttavaa toimintaa. Ohjelmaan kuuluu ryhmiä, ateriointia, yhteisiä tapahtumia ja päivittäisten aikataulujen ylläpitämistä. Hoidossa on kuitenkin heterogeeninen joukko erilaisista mielenterveyden ongelmista kärsiviä, jolloin yksilöllistä hoito-otetta on vaikeampi säilyttää. Samat toiminnot tarjotaan periaatteessa kaikille päiväsairaalan kävijöille.

Niukkojen taloudellisten resurssien aikana intensiivinen avohoito mahdollistuu huomattavasti suuremmalle joukolle kuin päiväsairaalahoito, koska sairaalahoito on ymmärrettävästi kalliimpaa. Myös psykiatrisen sairauden stigma helpottuu, kun potilaan ei katsota olevan sairaalahoidossa.

HUS – organisaatiossa on jo pidempään ollut suunnitteilla laitoshoidon ja avohoidon väliin sijoittuvia hoitojärjestelmiä.  Suunnitelmissa on ollut myös potilasryhmäkohtaisiin hoitoihin keskittyminen jo hoidon alkuvaiheessa. Näistä puhuivat HYKS:in toimialajohtaja Matti Holi ja osastopäällikkö Leena Turpeinen jo viime vuoden puolella luennoissaan. Nämä molemmat tavoitteet ovat tavallaan sisäänrakennettu tässä uudessa hoitoratkaisussa.

Intensiivisestä avohoidosta on yleisesti ottaen hyviä kokemuksia. Tehostettua avohoitotoimintaa on jo käynnistetty eri puolilla Suomea, niin Helsingissäkin. Siitä on saatu näyttöä lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa sekä skitsofreniapotilaiden ja päihdepotilaidenhoidossa. Siispä odottelemme mielenkiinnolla kokemuksia entisestään laajennetun intensiivisen avohoidon hoitotuloksista.

Eija Honkala