Muutoksia psykoterapiakorvauksiin vuoden 2016 alusta

 

Kela on muuttanut psykoterapian korvauskäytäntöjään 1.1.16 alkaen. Muutos perustuu Valtioneuvoston päätökseen.

Merkittävin muutos potilaan kannalta on se, että Kela korvaa kustakin terapiakäynnistä enemmän kuin ennen, jolloin potilaan maksettavaksi jää entistä vähemmän. Tällöin yhä useamman on mahdollisuus hakeutua psykoterapiaan.

Aikaisemmin Kela korvasi yhdestä aikuisen, yli 26 vuotiaan terapiakäynnistä 37 euroa. Terapeuttien korvauskäytännöt vaihtelevat. Jos terapeutin perimä taksa käynniltä oli esimerkiksi 75 euroa, potilaan piti maksaa itse erotus eli 38 euroa käynniltä. Tämä oli melkoinen maksu, jos terapiassa käytiin 1 – 2 kertaa viikossa jopa vuodesta kolmen vuoden ajan. Monelle tämä on ylittänyt maksukyvyn ja ollut esteenä terapian aloittamiselle. Uudistuksen myötä omavastuusummat pienenevät.

Uuden systeemin mukaan Kela korvaa terapiakäyntiä kohden 57,60 euroa riippumatta potilaan iästä. Korvaus on myös riippumaton siitä, minkäasteinen koulutus psykoterapeutilla on. Aikaisemmin pisimmälle koulutettujen VET terapeuttien asiakkaat saivat suuremman korvauksen kuin perustason terapiakoulutuksen (ET ja YET) saaneiden asiakkaat. Tämä johtui pidempään koulutettujen korkeammista terapiataksoista.

Aikaansaatu muutos selkeyttää terapian korvauskäytäntöjä. Se mahdollistaa terapian yhä useammalle, koska itse maksettavat osuudet pienenevät. Psykoterapiaan pääsy edellyttää psykiatrin lausuntoa ja lähetettä. Kun Kela on antanut myönteisen päätöksen terapiasta, potilaan tulee etsiä itselleen sopiva, Kelan hyväksymä psykoterapeutti.

Psykoterapeuttien luetteloita löytyy useasta paikasta, mm psykoterapeuttien koulutusyhdistykset pitävät luetteloita omista jäsenistään. Netistä löytyy googlettamalla lukuisia terapeuttiluetteloita. Eräs laajasti käytetty psykoterapeuttiluettelo löytyy Suomen Psykologiliitosta, osoitteesta www.psyli.fi/terapeutit. Tässä luettelossa terapeuttia voi etsiä mm. alueellisilla kriteereillä, koulutussuuntauksen mukaan ja erityispätevöitymisen mukaan. Luettelosta ilmenee myös, onko ko terapeutilla mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita.

Tietoa psykoterapeuttien koulutussuuntauksista löytyy mm Mielenterveystalosta osoitteesta www.mielenterveystalo.fi. Tietojen perusteella voi arvioida, olisiko kognitiivinen, analyyttinen, psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen tai muu vastaava psykoterapeutti olla omalta kannalta paras vaihtoehto.

Psykoterapian koulutuksellinen viitekehys on harvoin ratkaiseva terapian tuloksellisuuden kannalta. Tärkeintä on löytää henkilö, jonka kanssa on helppo jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan, jolle on helppo puhua ja jonka kokee ymmärtävän itseään. Se antaa pohjan hyvälle terapiasuhteelle, jonka on todettu olevan merkittävin tekijä terapian hyville tuloksille.

Helsingin seudulla ja eteläisessä Suomessa psykoterapeuttien saatavuus on onneksi hyvä, joten valinnanvaraa löytyy.

Eija Honkala
Psykologi, psykoterapeutti