HSL:n lippu-uudistus uhkaa kaventaa mielenterveyskuntoutujien elinpiiriä

HSL:n lippu-uudistus uhkaa kaventaa mielenterveyskuntoutujien elinpiiriä

Suuri osa mielenterveyskuntoutujista tulee toimeen takuu- tai kansaneläkkeellä. Summa keskittyy 570-750 euroon per kuukausi asumistavasta riippuen. Tästä summasta maksetaan kaikki elämiseen liittyvät kustannukset. Kokonaistulo ja käytettävissä oleva raha mahdollisen toimeentulotuen jälkeenkin jää useassa tapauksessa huomattavasti alle Euroopassa määritellyn köyhyysrajan, joka on tällä hetkellä n. 1200€/kk.

HSL on ilmoittanut toteuttavansa lippu-uudistusta, jossa hinnoittelurakennetta selkiytettäisiin. Samalla poistettaisiin useita alennusluokkia tai oikeuksia alennuksiin. Näistä mielenterveyskuntoutujia koskevat lähinnä alennusluokat 1 ja 2, joita nyt esitetään kuntoutujien osalta poistettaviksi.

Alennusryhmä 1, jossa lipun hinnasta saa 25% alennusta, koskee mielenterveyskuntoutujien osalta kansaneläkkeellä olevia. 50%:n alennukseen oikeuttava alennusryhmä 2 koskee heistä takuueläkkeellä olevia. Kansaneläke on asumistavasta riippuen n. 600€/kk ja takuueläke n. 750€/kk.

Alennusryhmä 2 oltaisiin tämänhetkisen tiedon valossa säilyttämässä vain lasten ja alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden osalta.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että elinpiirin supistuminen on merkittävä tekijä mielenterveyden ongelmien ja masennusoireiden lisääntymisessä. Nykyiset hoito- ja kuntoutussuositukset pyrkivätkin siihen, että ihminen saadaan ulos kotoa ja mukaan yhteiskuntaan. Sosiaaliset kontaktit ja sosiaalinen osallistuminen ovat yksi mielenterveyttä edistävä ja ylläpitävä voima, kuten myös mahdollisuus liikkua elinympäristössään.

Lippu-uudistuksen kautta on vaarana, että edellä mainitut, mielen hyvinvointiin liittyvät perusasiat heikentyvät entisestään. Tällä hetkellä alennusryhmiä käyttäviä mielenterveyskuntoutujia on n. 8.000 henkilöä. Tämä on alle prosentti päivittäin HSL:n alueella liikkuvista.

Kokonaistaloudellisesti summa ei ole suuri, mutta yksittäisen henkilön osalta ero on merkittävä. Lippu-uudistuksen jälkeen matkustuksen kustannukset tulevat niin korkeiksi, että vaarana on syrjäytyminen ja mielenterveyden heikentyminen entisestään.

Lippu-uudistuksen yhteydessä on väläytelty ideaa matkakulujen hakemisesta toimeentulotuen kautta. Tästä on tuoreita kokemuksia viime vuodelta esim. Helsingistä. Ilmaisliput poistettiin vammaispalveluista ja tuen hakeminen siirrettiin toimeentulotuen puolelle. Sittemmin on huomattu, että vaikutus oli lähinnä liikuntarajoitteisten elinpiirin supistuminen: yhä vähemmän lähdetään liikkeelle kotoa.
Mielenterveysyhdistys HELMI ry, Helsinki
Yhdistyksen hallitus ja Vaikuttamistyöryhmä

Lisätiedot:
Satu Tuominen, toiminnanjohtaja
satu.tuominen@mielenterveyshelmi.fi
044 5578036