Avoimen dialogin hoitomalli

 

Mielenterveysmessujen seminaarivalikoimassa kuultiin myös otsikossa mainittu Avoimen dialogin seminaari.

Seminaarin vetäjät, professori Jaakko Seikkula ja perheterapeutti Pekka Holm lähtivät liikkeelle peruskäsityksestä, että ”Dialogi on yhtä kuin elämä”. Jo syntyessään lapsi tarvitsee vuorovaikutussuhdetta toiseen ihmiseen ja tämä vuorovaikutuksen ja yhteyden tarve säilyy koko elämän ajan. Kyse ei ole niinkään kommunikaatiosta, vaan tunnevaltaisesta yhteydestä. Se säilyy ihmisessä kokonaisvaltaisesti, myös kehollisessa muistissa. Yhteys on elämisen ehto.

Nykyisin ihmistä kohdellaan usein mekaanisesti. Psykiatrisessa hoidossa hoidetaan ensisijaisesti diagnooseja, ei ihmistä. Tätä käsitystä luennoitsijat haluavat olla kumoamassa. He pyrkivät ihmisen kokonaisvaltaiseen ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

Seikkulan mukaan psykiatriaan on tulossa muutos. Hän käytti lähteenään mm. amerikkalaisen aivotutkija Nancy Andreasenin tutkimustuloksia lääkkeettömän hoidon tehosta ja vetosi myös tutkimuksiin vuorovaikutuspainotteisen hoidon paremmuudesta. Seikkula uskoo lääkkeiden keskeisen aseman vähenevän. Hän ennakoi, että psykiatrinen oireisto aletaan nähdä mielen strategiana yrittää ratkaista outoja kokemuksia. Kyse on potilaan kokemasta ylivoimaisesta stressistä, jota hän yrittää ratkaista. Tärkeintä olisi löytää potilaan kanssa yhteinen ymmärrys siitä, mihin tapahtumaan tai ilmiöön tämä stressi liittyy. Potilaan kanssa tulisi löytää yhteinen puhe, yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys. Hänen tulee saada kokea arvostusta, kunnioitusta ja hyväksytyksi tulemista.

Seminaarin vetäjät eivät tällä kertaa puhuneet ns. Keroputaan mallista, paljon julkisuutta saaneesta hoitokäytännöstä, jota ovat olleet kehittämässä. Kuitenkin Keroputaan malli noudattelee tätä dialogista hoitokäytäntöä, jossa keskeistä on potilaan kuuleminen, vastavuoroinen keskustelu, potilaan läheiset yhteydet omaan verkostoonsa ja nopea ongelmiin tarttuminen. Tällä hoitomallilla on saatu hyviä tuloksia vaikeissakin psykooseissa. Kansainväliset asiantuntijat ovat käyneet tutustumassa siihen suurella mielenkiinnolla.

Jäämme odottamaan suurella mielenkiinnolla avoimen dialogin hoitomallin leviämistä hoitokäytäntöihin.

Eija Honkala