THL:n Kansanterveyspalkinto 2015 myönnettiin kokemusasiantuntijoille

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (2009–2015) mukaan kokemusasiantuntijoiden osallistumista mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin tulee lisätä, jotta palvelujärjestelmä voi ottaa nykyistä paremmin huomioon asiakkaiden tarpeet. Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntijat voivat toimia esimerkiksi kouluttajina ja vertaistukena.

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ja hyödyntäminen on mainittu hallitusohjelmassa, ja se sisältyy lisäksi hallitusohjelman ”Palvelut asiakaslähtöisiksi” -kärkihankkeeseen.

Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/-/kansanterveyspalkinto-2015-myonnetty-koulutettujen-kokemusasiantuntijoiden-yhdistykselle

Kokemusasiantuntijoista on kirjoitettu paljonkin esimerkiksi Helmi-lehden numerossa 2/2015. KoKoA ry:n puheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Päivi Storgård oli Helmi ry:n hallituksen jäsen vuonna 2015. Yhdistyksen kotisivu: http://www.kokemusasiantuntija.fi/

Juhani Weijola