Globalisaatio

1.

Tämän päivän muotisana on globalisaatio. Se on jokaisen huulilla ja jokaisella on siitä mielipide. Omani on hallittu globalisaatio ihmisyyttä unohtamatta. Mielestäni yhteiskunta eriarvoistuu kovaa vauhtia ja tähän vauhtiin olemme kaikki syypäitä. On niin helppo istua nojatuolissa ja ajatella: olen vain yksi ihminen. Ei ole väliä, mitä teen.

Mielestäni valitessani jotain, valitsen samalla yhtenä joukossa. Vain yhtenä, en useampana enkä vähempänä. On totta, että meillä pohjoisella pallonpuoliskolla on ankarammat elämän olosuhteet kuin etelässä, mutta heillä on jano ja helle. Tämän maailman hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti ja “globalisaatioittamalla” oman ajatusmaailmamme otamme myös vastuuta muista maanosista ja ihmisistä. Globalisaatio sanana tuntuu olevan vain yhdessä asiassa: ottamalla pois kolmansilta mailta rikkaalle pohjoisellle. Näin ei tarvitse olla. Mielestäni globalisoimalla oman käsityksensä voisimme samalla ottaa sen ihmisyyden käyttöön. Globalisaatio voisi olla parhaimmillaan keskinäistä välittämistä, sillä kukaan täällä ei selviä yksin. Tämän tulisi mielestäni muuttua myös globalisaation hyväksi puoleksi.

On totta, että maailmankauppa tuo monta ongelmaa mukanaan ja niiden kieltäminen on silkkaa typeryyttä. Sekin on totta, että globalisaatio riistää valitettavan usein köyhiltä ja antaa rikkaille. Tämä näkökohta ei ole mielestäni järjestelmän puute, vaan ihmisen oman itsekkyyden tulosta. Sillä ei ole kansainvälistymisen kanssa mitään tekemistä. On tosiasia, että nykyisin tiedämme toisella puolella tapahtuneita asioita hyvin pienellä viiveellä ja tämä luo väärän kuvan ilmiön todellisesta syystä.

Kyse ei ole globalisaatiosta taloudellisessa mielessä, vaan informaatiosta. Yksi tavallinen ihminen ei ole painanut sen enempää kuin Napoleonin, Hitlerin tai Idi Amininkaan mielessä. Ihmisen raakuudesta ja väkivallasta on aivan turha syyttää yhtä sanaa ja sen lieveilmiöitä.

Globalisaatio voisi olla yhteisistä ruokavaroista huolehtimista ja tekniikan kehittämistä verkottuneena makean vedentarpeen tyydyttämiseksi maailmassa. On monta aluetta, joilla ihmisillä ei ole puhdasta juomavettä.

2.

Miksi emme ota näitä asioita enempää kansainvälisesti  esille. On myös yksi hyvin tärkeä yhteinen huolenaihe. Aihe, jonka hallintaan monimuotoisuuden kunnioitus tulisi tässä tässä kehityksessä ottaa mukaan. Se mikä meille on arvoista tärkein, saataa olla toisella puolella maailmaa kirous. Tähän arvojen ymmärtämiseen tulisi valjastaa globalisaatio mukaan.

On myös hyvin tärkeä alue maailmanlaajuisesti käsiteltäväksi. Se on alue, jossa valtioiden rajoilla ei ole merkitystä. Se on ilmaston muutos sekä hiilidioksidi- ja metaanipäästöt. Tämä on ikuisuusaihe jopa valtioiden kesken. On itsekästä, lyhytnäköistä politiikkaa pitää tutkimustulokset piilossa suurelta yleisöltä. Voi olla, että tässä suurin kysymys on onko jokin muutos johtunut maailmanlaajuisesta ilmaston lämpenemisestä ja mahtuuko tilastojen pitkälle aikavälille. Tämä on se globalisaation sarka, johon minusta tulisi kiinnittää erityistä huomiota. On paljon edesvastuuttomia, jopa suuria maita välittämättä kansainvälisistä sopimuksista. Tätä maailmanlaajuista ongelmaa ei mielestäni voi lakaista maton alle yrittämättä ratkaista sitä yhteisvastuullisesti.

Sitten on hyvin tärkeä alue, jota tavallisimmin globalisaatio tarkoittaa. Se on maailmantalous. Maailman rahavarat ovat todellakin harvoilla ihmisillä ja suurin osa maailman väestöstä elää köyhyydestä. On muistettava, että raha on maksuväline. Se väline, jolla ostamme toisilta joko raaka-aineita, työtä tai palveluja. Tärkein asia ei pitäisi olla yksinomaan rahan kerääminen, vaan ihmisen hyvinvointi. On paljon asioita, joita rahalla saa. Sekin on totta.

On helppoa viedä nykyinen kevyt teollisuus maihin, joissa on vain halpaa työvoimaa. Sieltä siirtyä seuraavaan paikkaan, jolla on tarjolla vuorostaan halpoja veroja sekä pieniä palkkoja työväellä. Tämä kiertokulku jatkuu ikuisesti, mutta se ei ole maapalloillistumisen syy, vaan meidän ihmisten. Niin kauan kuin koulutustaso on alhainen emmekä tajua tarvitsevamme toisia, tämä noidankehä jatkuu loputtomiin. Nyt vain tänä päivänä tiedämme helpommin kuin ennen eri puolella maailmaa tapahtuneet asiat. Mielestäni globalisaatio on tullut jäädäkseen mikäli tekniikka ei astu taaksepäin. Itse olen valmis hyväksymään maapalloillistumisen.

Teksti: Elsukka