Vuoden lopun kimara

Ratakiskot “varmistamiseksi”.
 
Tsaarinvallan aikana rakennettiin koululaitosta, kiertokoulut, lukkarinkoulut, kansakoulut, kansanopistot. Opittiin lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan, ja tutkimustyön alkeita. Nyt on jossain määrin käynnissä samat asiat somen merkeissä, sillä itsenäisen Suomen koulujärjestelmä ei pysty näitä taitoja tuottamaan. Some pystyy. On myös alkamassa näissä merkeissä uusi kansankirjallisuuden voimakausi. Oppinut kirjoittaminen onkin heikentynyt koko länsimaailmassa. Myös usko siihen tieteeseen, jota on jo kauan tehty työntäen ratakiskoja suoraan eteenpäin “tielläpysymisen varmistamiseksi” horjuu. Juha Korkee.
Neuvostoliitto, osaksi luontoon sulautuneena
 
Neuvostoliitto on laaja alue kulttuureiden kirjonakin, ja myös suhtautuminen hulluihin vaihtelee suuresti eri alueilla. Moskovan-lännen alueilla oli planeetan kovimmat lääkehoidot, siis jostakin alkaen, ja tällä lääkehoidon valtakaudella samanaikaisesti planeetan huonoimmat hoitotulokset tilastoissa. Taas shamanismin alueilla vähäisimmät lääkitykset ja hienot tulokset. Neuvostoliittoa ei voida leimata yhdellä ja samalla leimalla. Juha Korkee.
Virallinen Suomi vastustaa kaikkea. Venäjää, Kiinaa, USA:ta, … . Juha Korkee.