Virhe on myös epäterveellistä

Virhe on myös ajattelijalle itselleen epäterveellistä
Mitä tapahtuu kun ajattelijan ajattelussa virhe syntyy ja virhe runsastuu, monilukuistuu? Tapahtuu ajattelun epäterveellisyyden lisääntymistä, ajattelijan aivot ja muukin terveys vioittuvat oikein fysiologisesti, siksi että nuo aivot eivät sovi enää ikiääretö todellisuuteen, vaan ovat törmäyksessä ikiääretö todellisuuden kanssa.

Suuremmalle osapuolelle törmäys ei ole niin traaginen, kuin pienemmälle osapuolelle. Ajattelijan realiteettitestaus alkaa pettään.

Juha Korkee