Vastaus Vappu Taipale -propagandaan

Vastaus Vappu Taipale -propagandaan

Kun ammattitaito on vajavainen, työt tulee kotio, ja kärsijöitä ovat lasten lisäksi koko loppukin ympäristö, mukaanlukien työn teettäjä. Psykiatri voi aina helposti heittää peliin kortin, että hänen alaansa on kenekään millään mahdoton osata eikä osaamisentasoon ole koulutustakaan, ja tietämätön kansa uskoo tämän selityksen heti, että heilahtaa, siis murska enemmistö, ja valistaa sillä omat jouklonsa. Psykiatrit ja lääkärit pois niiltä aloilta, joita eivät osaa eivätkä ole osaamistasoista koulutustakaan saaneet. Ja niilläkin aloilla saatetaan ainakin alkuvaiheessa tarvita ns somaattisia ei-psykiatrisia lääkäripalveluita. Olen hyvin selvillä, että somatia on “käsitettävissä” psykiatriankin kokonaan kattavaksi, mutta ei nyt venkastella. Menetelmäerot tuovat selvästi näkyville psykologian, sosiologian, (sosiaalipsykologian), ja loputkin lääketieteettömät ja psykiatriattomat yleiset ihmistieteet. (Se, että Helsingin yliopistossa psykologit ovat menneet lääketieteen sisälle, on psykologien harharetki, ja kertoo pitkälle edenneestä laho tilanteesta Helsingin yliopiston psykologi . … . 2.) Soluoppi on mahdollista osata kokonaan evoluution etenemistä myöten ja sitä ennakoiden. Silloin näkyy lääkärin ja psykiatrin väkivaltarikollisuus, laajemmassa kuvassa rikoksella rahan anastaminen. Ja yleisten ihmistieteiden oikea ote asioihin. Ei mitenkään vaikeasti, vaan helposti ja runsaana ja laajana kuvana. Juha Korkee.