Uhmapäät köyhtyy

Uhmapäät köyhtyy. Eräs köyhtymisen mekanismeista. Niitä on monia, ja ne kaikki kannattaa tuntea, varoa, ja kiertää, ehkä vesittäkin. Ja uusia syntyy. Siis ne myös.
 

Virhe. Luonnon neutraali tapahtuminen. Todellisuuden järjestys liikehtii uusiin järjestyksiin. Kosminen “elää”. Riskistä ei aina oo seurauksena voitto. Tappio on usein. Otettaessa käyttöön osa tosista, saadaan ennuste tuloksista, jotka ei toteudu, sillä elämä, oleminen, tapahtuminen, toimiikin kaikilla tosilla. Pieleenmenon runsastuessa kadokkikin runsastuu. Uhmapäät köyhtyy. Juha Korkee.