Terveysarvot lopultakin löytyvät …

Terveysarvot lopultakin löytyvät …
Kansallisromanttinen taiteemme ja kirjallisuutemme on suureksi osaksi plagioitu Euroopasta ja Antiikista, ja vaan suomalaistettu. Jo siis tuolloin, 1500-1900 ajalla. Se kertoo veltostumisen pitkää historiaa. Noin vuodesta 1900 alkaen veltostuminen nopeutui. Nykyihminen elää tyhjänpäiten, kuluttaja. Kuitenkin historiassa näkyy, miten terveellistä oli se, että oli ajateltava vakavia asioita. Taudit, nälkäkuolema, sotaväenotot, lyhyesti: Kuoleman läheisyys, tervehdytti kansaa, joka muulta osin veltostui. Terveysarvot löytyvätkin kansanperinteen kerääjiltä ja “kansankirjailijoilta”, ei “korkea”kulttuurista. Juha Korkee.