Suunta syvemmälle sairauteen vai perusteellisemmin terveyteen

 

Diakonissalaitoksella keskusteluhoidon linjan sosiaalityöntekijän koulutuksessa tuli selvästi esille, että keskustelussa sairauden, diagnoosien, lääkäreiden, lääketieteen ja lääkkeiden suuntaan meneminen huonontaa nopeasti asiakkaan vointia. Sensijaan tuosta suunnasta kauas pois meneminen ja siellä henkisyyttä harjoittaminen, luontoon sulautuminen, sosiaalisuus ja verkostoituminen, yhteiset hankkeet, kohentavat asiakkaan vointia nopeimmin. Näistä ehkä tärkeimpiä ovat juuri tällä tavoin virittyneet yhteiset hankkeet, jollainen meidän Tarpeenmukainen hoito ry TaHo:kin parhaiten oikein on, sekä meikäläisten tekemä julkisuuden harjoittaminen.

TaHo perustettiin äskettäin, eräänä puuhamiehenä radikaalipsykologi Aku Kopakkala. Nettisivut on, sieltä löytyy lähemmin asiaa.

Psykiatria on osannut esittää vain pienen osan verkostoitumisen ja julkisuuden harjoittamisen tervehdyttävästä voimasta. Vertaisuuden piirissä tämä voima näkyy meille ja tulemme siitä täysimääräisesti tietoisiksi.

Juha Korkee, ajattelija, mielenterveysaktivisti, aktivisti, terapia-asiakas, Hyvinkää