Suomi erämaiksi. Todellisuutena reaalirikastumisena.

Suomi erämaiksi. Todellisuutena reaalirikastumisena.

Suomessa on keksitty luonnonsuojelusysteemi, että omaisuuden omistajalle maksetaan käypä raha kun hänen omaisuutensa ostetaan luonnonsuojeluallueeksi. Ihmiskunta ostaa Suomen luonnonsuojelualueeksi. Yksityisetkin omistajat saavat käyvän hinnan.

Todellisuutena reaalirikastuvana. Kansanterveysasia laajasti ymmärrettynä. Talous(elämä)asiat laajasti ymmärrettynä. Ympäristönsuojeluyhdistyksen asia laajasti ymmärrettynä. Greenpeacen asiat laajasti ymmärrettynä. Virhe kuin virhe pois. Mikä tahansa ja minkätyyppinen tahansa saastekin pois. Myös psykologiset ja sosiologiset saasteet pois. Henkinen saaste pois.

Psykoanalyysi. Siis se oppi. Ei psykoanalyytikko-ihmiset, sillä hehän ovat ihmisen-vajavaisia. Analyysi. Siis se oppi. Ei analyytikko-ihmiset, sillä hehän ovat ihmisen-vajavaisia. Laskento. Reaalirikastuminen. Tämä kaikki meni jo Tampereella Nekalan Kansakoulun välitunneilla 1960-luvulla. Tosin psykoanalyysin nimen, ja analyysin nimen, opin vasta paljon myöhemmin. Nää meni siis vaan todellisuutena. Juha Korkee.