Seurailtava

Seurailtava
Kulttuurimurros, moniarvoisuus, vielä monempiarvoisuus, hajonta, lisääntyy, samanaikaisesti kun yhdenmukaisuuden vaatimus voimistuu. Kriminalisoimista tehdään kaikkiin näihin erisuuntiin samanaikaisesti. Psykologian ja joukkopsykologian(sosiologia) mukaan näin elettäessä yksilöt työntävät muodollisen johdon tuhansin tavoin vaan yleisesti pois. Tapahtuu muodollisen johdon nollautuminen, ja yksilöiden vapautuminen ja yksilöllistymis-vahvistuminen-tervehtyminen. Näin ei-lääketieteellisten yleisten ihmistieteiden mukaan.

Jos biologinen ja fysikaalinen otetaan kokonaan, eikä osittain, niin se riittää tähän kaikkeen ja on kunnollinen ymmärrys. Luonnonfilosofia on oikea ote. Vain pikkuruinen lääketieteilijöiden joukko harrastaa lääketieteen filosofiaa ja onkin edennyt uskonnollisuuden ja poliittisuuden suuntiin, koska heidän otteensa on väärä. Se on saattanut kuitenkin olla vilpitön yritys selvyyteen pääsemiseksi ja jos sillä todella on tällaiset juuret se voi vielä johtaa luonnonfilosofiaan, selvyyteen, samalla sopuun psykoanalyysissa. Emme voi tietää, on vain seurailtava. Paras turvallisuustekijä onkin tiedosteleminen, tuon tuosta. Juha Korkee.