Saakoot tulla uudet lajit

Virhe, seuraukset, kostautuminen. Ihmisten Oikeudet ovat vajavaisia ja vääriä. Luonnonoikeus. Kauko-Idän mielenrauhaopeissa opetetaan, että meillä on hyvin vähäiset kyvyt ymmärtää toisen, toisten, ajattelua, ja, että omasta ajattelustamme olemme paljon paremmin selvillä, syvällisestikin. Moniarvoisuus on vapautta arvojen kera. Intelligenssiryhmittymät saakoot olla vapaasti toisistaan poispäin suuntautuneita. Uudet maapalloihmislajit tulkoot. Myös sairastelija-lääkkeidensyöjä-laji.

Juha Korkee