He politiikkaa heille. Suuri muutos hitaasti, silti joka hetki.


He politiikkaa heille. Suuri muutos hitaasti, silti joka hetki.
Suuri osa ihmisistä hoitaa asiat poliittisesti. Suomessa jo 100 vuotta. Suomenhistorian lukeminen tällä silmällä valaisee asiaa älymystölle.
Koska kyseessä on kuitenkin älymystö-vähemmistön sijasta demokraattinen väki, enemmistö, he enemmistön voimalla järjestävät politiikan teolle korkeat palkat, jolla varmistuu, että heidän riveistä uusia nuoria lähtee hommaan. Tavallaan he ovat itsenäistyneet omaksi väestökseen.

Annetaan me, älymystö, asioiden mennä sillai. Mitä enemmän he itsenäistyvät, sitä enemmän ottavat omat kohtalonsakin, seurauksina ratkaisuistaan, valinnoistaan, toiminnan tapahtumisestaan. Meidän ei kannata vängätä vastaan, eikä yrittää käännyttää heitä. He saavat syntymään politiikkaa. Heille.

Vastaukseni eräälle ajattelijalle:

Pentti Linkola ennusti nopeita väestömuutoksia, kuten nopeita väestöromahduksia. Minä olen tullut siihen tulokseen, että juuri tuollaiset asiat tapahtuu hitaina. Ei nopeina. Kun planeettamme neljän miljardin vuoden matkaa seurataan eliökunnan ja sen esiasteiden kannalta samassa yhdessä kuvassa, näyttää siltä, että murrokset ja muutokset ovat olleet jyrkkiä ja nopeita. Mutta kun alkaa tutkiin aika-asteikkoa tarkasti, huomaa, että muutokseen on hyvin saattanut mennä vaikkapa 50 miljoonaa vuotta. Ne tapahtuu siis yleensäkin hitaasti, eikä nopeasti. Tätäkö juuri takoitit sillä, ettei olla nopeasti menossa uusiin lajeihin? Tai jotakin tämänlaista ?

Nopealla asteikolla tapahtuu erilaisten ratkaisujen, valintojen, erilaisia seurauksia, siten erihistoriaisuuden syntymistä, ja siten erikohtaloisuutta tällä tavoin. Tämän näemme joka päivä, ja tunnemme nahoissamme. Siis nopeasti.

Intelligenssiryhmittymät ovat toisistaan poispäin suuntautuneita. 1980-luvulla alkanut moniarvoisuus vahvistuu ainoastaan enää. Kuljemme kyllä eroon toisistamme. Sitä mukaa oikeus toteutuu ja vääryys vähenee.

Juha Korkee