Poliittisille tuotantolaitoksille vaihtoehtoiset tuotantolaitokset

Poliittisille tuotantolaitoksille vaihtoehtoiset tuotantolaitokset
 
Tietokonetekniikassa, kännykkä- ja älypuhelintekniikassa, radiolaitetekniikoissa, jne, saastuttaminen, tuhoisa kaivostoiminta, työntekijöiden myrkyttyminen kaikkien suojaimien läpi, jne, eivät ole mitenkään tarpeellisia, puhumattakaan välttämättömiä tai väistämättömiä, asioita, vaan niitä vaatii ainoastaan politiikka, politiikan tekeminen, ihmisten kahlehtiminen politiikkaan, ja politiikaksi.
 
Tuhoisa asia on siis politiikka. Eivät nuo laitteet ja niiden teollisuudet. Siis, vaan se poliittisesti tekeminen. Ja ihmisten poliittisten tarpeiden tyydyttäminen koneteknisesti. Politiikasta muodostuu valtaa. Valtaa ei ole olemassa, ennenkuin käytetään väkivaltaa. Valta syntyy vasta väkivallasta. Siten kyseessä on kultivoitunut rikollisuuden muoto, johon “ei ole ollut tapana suhtautua Oikeudellisesti”.
 
Yksinkertaiset tekstinkäsittely ja sivuntaittolaitteet, laskento ja tilastointilaitteet, ja kaiken tämän radiotekniikalla viestittelemislaitteet mukaanlukien radio-ohjelmien lähettäminen, voidaan tehdä vähäsen nykyistä raskaammalla sähköllä. Ei siis hentoisinta hieno-elektroniikkaa tavoitellen, vaan sähkö-opin ja raskaan elektroniikan seutuja mennen, jolloin saasteita, luonnon- ja ihmisen tuhoja, ei tule lainkaan, ja kaikenlainen politiikan tarpeisiin hienorakenteiden rakentaminen ja virtuaalitekniikka jätettäisiin kokonaan rakentamatta ja toteuttamatta, on helposti mahdollista, ja sellaisiahan laitteet olivatkin 70-150 v sitten, monilta osin vielä 50-150 v sitten. Ihan kaikkea ei siis tarvitsisi ratkaisten alusta asti keksiä, edes. Transistorit ovat tosiaan sitä saasteettomampia, mitä raskaamman sähkön transistorit ovat kyseessä, ja sitä saastuttavampia, mitä hentoisemman sähkön transistorit ovat kyseessä. Putkitekniikkaan emme ole sidottuja.
 
Näin toimiessa eteneminen näiden laitteiden käytön runsastuttamisen suuntiin, vähentää romahdusmaisesti luontotuhoa ja ihmisen tuhoja, ja opettaa meitä tekemään tuhoamatta.
 
Jos joku kokee politikoimisen tarpeelliseksi, ja moraalisesti hänelle sopivaksi, voi sen kaiken tehdä puheen ja proosatekstin kirjoittamisen merkeissä, ehkä myös tilastoja laatimalla ja esittelemällä. Ei ole välttämätöntä tehdä sitä virtuaali-koneteknisesti saastuttaen ja tuhoten. Otaksun, että kuitenkin kävisi niin, että politikoimisen seuraukset planeetalla, siis niinkuin siellä politiikan vastaanotto- ja käytäntöönviemispäissä, tuhoaisivat silloinkin vielä. Juha Korkee, ajattelija, hullu, Hyvinkää.