Pitkien aikojen ajattelu

Pitkien aikojen ajattelu
Helmillä päivystämässä. Ongelmista ja epäkohdista: Saattavat näyttää vaikeilta ja mahdottomilta. Katoavat jäljettömiin, selviävät, ja ratkeavat pitkien aikojen kuluessa. Tähän lepääntyminen saa ne pienemään heti mitättömiksi ja seuraavassa hetkessä ne on jo kadonneet. Tästäköhän se johtuu, että pitkien aikojen ajattelu tuottaa voimakasta mielihyvää. Juha Korkee.