Pitempi syvempi laajempi murroskausi

Pitempi syvempi laajempi murroskausi

Psykoanalyysi mukaan se johtamistoiminta, joka menettää “soturijoukkonsa” epäonnistuu ja sammuu eri tavoin. Sekä, että soturit marssivat mualle silloin kun johto ei ole enää heille turvallinen. Nyky yhteiskunnassa sadan vuoden takaista perua oleva muodollinen johto osoittautuu turvalliseksi enää yhä harvemmalle, ja turvallisempia vaihtoehtoja löytyy kaikkialta muualta eri suunnista ja eri etäisyyksiltä. Osajoukot marssivat toisistaan ja vanhasta muodollisesta johdosta poispäin.

Muodollisen johdon tilastot eivät kuvaakaan enää asiallisesti oikein paljo mitään. Kunkin rastin sanoma on erilainen ja ristiriidassa muiden rastien sanomien kanssa.

Muodollisen johdon Lait alkavat kohdistumaan ei-kehenkään, koska noissa Laeissa tarkoitetun kaltaisia kansalaisia ei ole enää missään, kansalaiset ovat marssineet ulos vanhoista tilastolaatikoistaan tilastoinnin ulkopuolisiin alueisiin ja rakennelleet sinne taloutensa, kulttuurinsa, omien vertais osajoukkojensa toimintatavat, ja vähinerin koko elämänmenon. Muodollinen johto on viime aikoinan herännyt tähän, siis siihen, että ovat ajautuneet fiktioon, ja suomalaisuus onkin hajallaan tuhansissa suunnissa muuilla. Muodollinen johto on myös huomannut, että synkronisen lainsäädännön tekeminen on mahdottomuus, ja ryhtynyt laadiskelemenaan ehdotuksia ja Lakejakin erillisLakeina osajoukoille näiden tarpeisiin, välittämättä siittä, että nämä uudisLait eivät sitten sovikaan muille osajoukoille ja osajoukkojen välisille yksilöille.

Joku filosofi ennusti viitisenkymmentä vuotta sitten, että poliittinen sektori uskonlahkolaistuu kaikilla uskonlahkolaistumisen mittareilla ja saa uskonnolliset johtajatkin. Nyt katselemme sitä tapahtumaa jo pitkälle edenneessä muodossa. Poliitikkojen Lait pikkuhiljaa koskevat enää vain heidän omia pikkuseurakuntiaan, ja kohdistuvatkin enää vain näihin rykelmiin, eivät koko Suomen väestöön.

Nyt kannattaa tutkistella ja selvitellä kirjallisuus tarjontaa sekä kirjakaupoista, Kirjastoista ja niiden lehtisaleista, ja antikvariaateista divareista antiikkiliikkeistä. kaikkiin niihin on viimeisen kahden vuoden mittaa ilmestynyt rapsakkaa tahtia näitä samoja asioita käsitteleviä kirjoja, kuin nyt minäkin tässä kirjoituksessa kirjoittelen. Ja samassa hengessäkin: Osajoukot marssivat toisistaan poispäin ja niille tulee niiden omat tapa- ja muutkin kulttuurit siinä sen marssin matkoilla. Moniarvoisuus syvenee, vahvistuu, etenee. Juha Korkee.