Petroskoin suuntaan löytyy

 [kuvassa Karjalan tasavallan lippu]
Jäljennöstä kirjeenvaihdostani sähköpostilla. Vanha hanke päästä mielenterveysaktivistiseen kirjeenvaihtoon Petroskoin suuntaan etenee hiljalleen. Petroskoi on Venäjä Karjalan pääkaupunki, asukasluku vähäsen Tamperetta enempi ja sijaitsee Tampereen korkeudella Äänisjärven länsipäässä. Neuvostoliiton romahdettua Petroskoi lähti nopeaan kasvuun ja kasvu jatkuu.

Tässä Juha Korkee.Yritin 4 vuotta sitten saada yhteyttä Petroskoin Mielenterveysyhdistykseen, siellä suomenkielisiin ihmisiin, Petroskoin konsulaatin kautta. Suunnitelmana oli aloittaa kirjeenvaihto mielenterveysaktivistisesti heidän kanssa ja mahdollisesti päästä kirjoittamaan vierailijana heidän lehteen suomeksi, sekä, että mahdollisesti joku kääntäisi pätkiksen venäjäksikin.En muista mitä selvisi, mutta yhteystietoja yhdistykseen en saanut, ainoastaan tiedon, että yhdistys on olemassa ja sillä on venäjänkielinen lehti, joka tulee Moskovasta koko maahan. Lehden linkin sain ja lehti löytyy sillä linkillä edelleen, myös uusimmat numerot tältä syksyltä.Nyt olin samoissa asioissa liikkeellä ja otin yhteyttä Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatriseen yhdistykseen, koska saamani tiedon mukaan heillä on vahvat yhteydet Petroskoin psykiatriseen viralliseen hoitosektoriin. Tulos: Kuukaudessa en saanut mitään vastausta.

Kolme päivää sitten lähetin Suomi Venäjä Seuran neuvontapalveluun seuraavan viestin ja sieltä tuli tänä aamuna seuraava vastaus. Tässä alla sekä viestini, että heidän vastaus. Mitähän tuo heidän vastauksensa mahtaa sanoa suomeksi pääpiirteittäin.

Tällaista apua nyt pyytelen.

Vastaanottaja: SVS <svs@venajaseura.com>

Kysyjän nimi: Juha Korkee

Kysymykseni Suomi Venäjä Seuran Venäjä-infoon:
Haluaisin saada yhteyden Petroskoin Mielenterveysyhdistykseen. En tiedä sen yhdistyksen täsmällistä oikeaa nimeä. Siellä suomenkielisiin ihmisiin.

Sähköpostilla tai Postitse.

Kiittäen: Juha Korkee, jäsen SVS Hyvinkään osastossa

Suomi Venäjä Seuran neuvonta vastasi seuraavasti:

Netistä löytyi:

КРОО “Содействие психическому здоровью”. РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск (Карельская региональная общественная организация “Содействие психическому здоровью”)

Целями Организации являются:
содействие психическому здоровью разных слоев населения;
формирование активной гражданской и жизненной позиции;
улучшение качества жизни психически больных людей и членов их семей;
содействие их социальной адаптации.
Основные задачи:
Развитие образовательно-просветительского направления для лиц с психическими заболеваниями и членов их семей, формирование их активной гражданской позиции
Проведение мероприятий, направленных на профилактику психического здоровья всех слоев населения.
Взаимодействует с государственными, региональными и муниципальными органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе международными, средствами массовой информации для достижения целей организации.
Создание и распространение научно-популярной литературы о психиатрии и психическом здоровье, отвечающей целям организации.
Оказания консультативной, юридической и информационной помощи и поддержки.

Адрес: 185007, Республика Карелия, г Петрозаводск, ул Зеленая, 10 кв 68
Буркин Марк Михайлович, Аксентьева Елена Ивановна
Телефон – +7 (8142) 010-86-40
Электронный адрес: gdb@karelia.ru

Suomennos, jonka eräs mielenterveysaktivisti venäjän kielenkääntäjä teki ilman sanakirjaa:

Organisaation pääämääriä ovat:

Psyykkisen terveyden yhteistyö väestön eri kerroksissa

Aktiivisen kansalais- ja elämänaseman muodostaminen
Psyykkisesti sairaiden ihmisten ja heidän perheenjäsentensä elämänlaadun parantaminen
Sosiaalseen sopeutumiseen tähtäävä yhteistyö
Perustehtävät:
Kasvatuksellisen ja valistuksellisen suunnan kasvaminen psyykkisesti sairaita ja heidän perheenjäseniään varten, heidän aktiivisen kansalaisasemansa muodostuminen
Toimenpiteet jotka parantavat psyykkistä terveyttä väestön kaikissa kerroksissa
Yhteistyö valtiollisten, alueellisten ja kunnallisten hallintoviranomaisten kanssa, kaupallisten ja ei-kaupallisten organisaatioiden kanssa, mukaan lukien kansainvälisten joukkoviestimien kautta annettu informaatio, jonka tarkoituksena on organisaation päämäärien saavuttaminen
Kansantajuisen tieteellisen kirjallisuuden luominen ja levittäminen, kirjallisuuden aiheena on psykiatria ja psyykkinen terveys, tarkoituksena on vastata organissaation päämääriin
Tarkoituksena on osoittaa konsultaatiota, juridista ja informatiivista apua ja tukea.
Sitten siinä on osoite.