Pentti Linkolalta, ajattelijoilta, ja itseltä

[Pentti Linkola]
Pentti Linkolalta, ajattelijoilta, ja itseltä
Valtavat näköalat avautuvat kesällä esittämäni jokamiehen globalisaation merkeissä. Tulo- ja varallisuuserojen katoaminen pois globaalisti. Tuhoisuuden sammuminen. Yleinen reaalitalous. Sairaudettomuus, viattomuus, vammattomuus, puutteettomuus, vajavuudettomuus.
Minulla on ollut mahdollisuus kuulla Pentti Linkolalta suoraan hänen ajatteluaan useita kertoja elämässä, joko sähköisen median tai suurten yleisötilaisuuksien merkeissä. Tänä syksynä Helsingin Kirjamessuilla. Kuulopuheiden mukaan hän on nyt 84 v. Aloitan lainailemalla hänen ajatuksiaan. En muista hänen täsmällisiä sanamuotojaan, vaan ainoastaan ajatuksia:
Ihminen on teknisesti lahjakas, mutta ei ole mikään järki-ihminen. Tämä on hyvin tuhoisaa.
5 % ihmisistä on kiinnostuneita vakavista asioista. 95 % heikkenee vieraantumistietä, ja tietämättään tuhoaa planeettaa vioittaen elämän, niin, että elämän jatkuminen kokonaankin vaarantuu. Tämä 95 % joukko ei herää, vaikka siihen kohdistettaisiin herättäviä toimia.
Muilta ajattelijoilta:
Ihminen on käsiensä, sormiensa, ja peukalon asentonsa perusteella erittäin sorminäppärä, mutta järki ei ole alkuunkaan yhtä kehittynyt. Järki ei alkuunkaan riitä tällaisen lähes rajattoman sorminäppäryyden ohjaamiseen turvallista tietä elämässä ja ikiääretö todellisuudessa.
Itseltä:
Lähes rajattoman sorminäppäryyden ja vähäisen järjen epäsuhta näkyy niin, että maapalloihminen koko ajan lankeaa helppouksiin ollen samalla välinpitämätön helppouksien huonoista puolista. Heräämätön tiedostamaan helppouksien huonojen puolien kokonais-summa, ja se tuho, jonka maapalloihminen koko ajan siis näin tekee.
Ja tuo kaikkien helppouksien huonojen puolien kokonaissumma on suuruudeltaan tuhoisa. Tiedostelevissa vähemmistöissä tähän asiaan on alettu heräilemään, ja tehdään irroittautumista sekä noista huonoista puolista, että itse helppouksistakin. Järkeä kehitetään filosofian harrastuksen ja päätyönkin merkeissä, ja päädytään seurauksiaan myöten perusteellisemmin järkeiltyihin elämäntapoihin. Se on jatkuvaa takin kääntämistä, uuteen ja parempaan astellaan porras portaalta. Ajattelutapoja vaihdetaan parempiin ja parempiin, eikä näköpiirissä ole mitään loppua tälle takin kääntämiselle. Tällainen takinkääntäminen, vanhojen väärien ajattelutapojen hylkääminen, onkin alkavaa viisautta.
Intelligenssiryhmittymät ovat toisistaan poispäin suuntautuneita. Eri tavoilla päätyneitä reitinvalinnoissaan. Ja vanha sorminäppäryys-helppous-välinpitämättömyys suuntaus on sekin voimissaan ja etenee sinnepäin yhä pitemmälle. On varmaa, että maapalloihminen jakaantuu useisiin uusiin maapalloihmislajeihin. Niille tulee eri kohtalot. Tiedostelun ja tosien suuntiin meneville parempi menestys ja vieraantumisen suuntiin meneville huonompi menestys.
Vielä lopuksi Kansakoulusta. Ennen Peruskoulun ala- ja yläasteen aikaa meillä oli Suomessa Kansakoulu. Kansakoulun oppiaineen, Luonnonhistorian, mukaan eliökunnan sukupuu on aina haaronut, eikä sen haarominen ole mihinkään nyt äkisti päättynyt, vaan haarominen jatkuu, myös ihmislajin kohdalla. Ja eliökunnan sukupuun haaroista toiset ovat aina ennenkin päätyneet kuolemaan. Se, että haaroja päätyy kuolemaan, jatkuu. Sekään ei ole mihinkään äkisti päättynyt.
Tarkoitan tällä kaikella myös suhdetta sorminäppäryys-helppous-välinpitämättömyys hoitoihin, kuten lääketiedeteollisuuteen. Ja siinä suhteessa eri lajeihin jakaantumiseen.
Juha Korkee, ajattelija, mielenterveysaktivisti, aktivisti, Hyvinkää