Pakkovalta ristiriita

Pakkovalta ristiriita

Maan muodollinen johto yllyttää lapsia erääseen suuntaan, suuntiin. Psykiatri (Sinkkonen facebookissa, nimi epävarma) yllyttää vanhempia vahvemmiksi, siinä tilanteessa. Tuloksena on yleistä ihmisten murskaantumista, psykiatrin asiakkaiden lukumäärän kasvua ja heidän vaikea-asteisuutensa kasvua. Ja psykiatrien sekä kaikkien lääkärien herruuden korkenemista. Tällaiseen kansantalouden varoilla ja palkoilla tehtyyn, ei kukaan valvova viranomainen, tai taho, puutu millään tavoin. Koko Oikeusjärjestelmä on mykkä asiassa. Virhe, seuraukset, kostautuminen. Todellisuus ei veny, eikä jousta. Luonnonoikeus.

Juha Korkee, ajattelija, mielenterveysaktivisti, aktivisti, terapia-asiakas, Hyvinkää.