Päivystävän helmiläisen Sote-ratkaisu

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon pitää olla kaikkien vapaasti käytettävissä, ja yksityiselle saa mennä ne, jotka haluaa. Suomi on vapaa maa. Juha Korkee.