Päättely-, ja laskutehtävä

Päättely-, ja laskutehtävä
 

On väärin päätelty, että suuri määrä pieniä virheitä ei kostaudu pahasti. Tämä kostautuminen riippuu nimittäin siitä, paljonko oli virheitä ennestään. Jos oli vähän, silloin ei kostaudu pahasti. Jos oli paljon, silloin kostautuu pahasti. Esim yltiöpäisyys ja tai uhmapäisyys ovat usein pieniä virheitä, mutta toisinaan kostautuvat pahasti. Hyvä tiedosteltava on virhesaldomme Linkola-tilanteessa. Varovaisuus ja kiltteys ovat menestystekijöitä tällaisena aikana. Juha Korkee.