Osaamattomuuden taustoja

Osaamattomuuden taustoja

Kun terveet julistavat, että ne ja ne ja ne sairaudet ovat parantumattomia sairauksia, se tarkoittaa sitä, että näillä terveillä ei ole avaimia asioihin. He eivät osaa, ja asia on siitä alkaen julkinen, ja siitä saa vapaasti puhua ja levittää juttua.

Psykoanalyysi julistaa, että parantumattomia sairauksia ei ole, mistä tahansa on parannuttu.

Monesti käy niin, että kun ihminen rakentaa väliseinän, hän rakentaakin sen rajoittamaan ainoastaan itseään, muut ovat vapaita. Se, että väliseinän rakentaja on näin rajannut jotakin pois itseltään, tekee hänestä vajavaisen muihin verrattuna. Jos vajavaisuus pitkittyy, se leikkaa hänen persoonaa eteenpäin mentäessä. Hän näivettyy, surkastuu.

Toinen samantapainen ilmiö ovat rajoittumat, joita voi syntyä omia aikojaan. On terveellistä tarkastella asioita silloin tällöin siltä varalta, että olisiko syntynyt rajoittumia, ja purkaa löytyneet pois. Juha Korkee.